Ajankohtaista

Tutkimustapaaminen: Turvallisuus tulevaisuudessa

Siirtyminen tietoyhteiskuntaan näkyy jo taloudessa ja politiikassa. Kehityksen kiihtyessä käsityksemme fyysisestä maailmasta sekä tiedon hallinnasta muuttuvat. Miten tämä muutos heijastuu käsityksiimme turvallisuudesta? OHJELMA – Lauantai 22.3.2014 Tapahtumasivu Facebookissa 9.30 Aamukahvi Jäsen- ja myyntipöytä 10.00 SaferGlobe Finland ry:n kevätkokous 10.15 Tervetuloa Puheenjohtaja Kalevi Suomela 10.30 Teknologinen murros ja politiikka Ville-Veikko Mastomäki Mastomäen ja Jaakko Stenhällin tuore […]

Lue lisää

SaferGlobe Finland ottaa käyttöön uuden nimen ja nimittää uusia luottamushenkilöitä

SaferGloben toiminta on kasvanut merkittävästi muutamassa viime vuodessa yli 50 jäsenen ja useiden tutkimushankkeiden tutkimusverkostoksi. Toiminnan kehittämiseksi SaferGlobessa tehdään organisaatiomuutos ja vahvistetaan toimintaa uusilla vastuuhenkilöillä sekä otetaan käyttöön uusi nimi. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2014. SaferGlobe Finland vaihtaa nimekseen SaferGlobe. ”Entinen nimi johti usein käsitykseen organisaatiosta kansainvälisen järjestön Suomen osastona, vaikka se on täysin suomalainen innovaatio […]

Lue lisää

Suomen asevientiraportti 2012

SaferGlobe -tutkimusverkosto Julkaisutiedote 9.12.2013   Suomesta vietiin vuonna 2012 puolustustarvikkeita eli sotatuotteita enemmän kuin kertaakaan 2000-luvulla, yhteensä 113 miljoonan euron edestä. Sotatuotevienti kasvoi 30 prosenttia viisivuotiskaudella 2008–2012 verrattuna edelliseen viisivuotiskauteen (2003–2007). Sotatuoteviennistä puolet meni EU-maihin mikä oli kasvua kahdeksan prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Finanssikriisi ei siten näkynyt ainakaan vielä Suomen osuudessa unionin asevarustelusta. Lähi-idän kiristynyt tilanne ja […]

Lue lisää

Suomen asevienti 2012

Tiivistelmä Vuosittainen Suomen asevientiraportti kertoo asekaupan ja asevalvonnan kehityksestä. Sen tutkimuksiin perustuen on kerrottu muun muassa kranaatinheitinkaupasta Saudi-Arabiaan ja aselastista Bahrainiin sekä eläkevarojen sijoittamisesta ydinaseiden valmistamiseen. Vuoden 2012 raportti tarkastelee joukkojenhallintaa, koska laajamittaiset mielenosoitukset ja protestit olivat vuoden aikana näkyvästi esillä maailmalla. Raportissa kerrotaan suomalaisesta joukkojenhallinnasta koti- ja ulkomailla sekä joukkojenhallintavälineiden viennistä. Viime raportissa kerroimme […]

Lue lisää

Finanssikriisin vaikutus Suomen ja EU-maiden puolustusmenoihin

Tiivistelmä Selvityksessä käydään läpi mistä tekijöistä puolustusmenot koostuvat ja analysoidaan Suomen puolustusbudjetin kehitystä kylmän sodan jälkeen ja verrataan sitä muihin EU-maihin. Sen jälkeen tarkastellaan sitä, onko globaali finanssikriisi vaikuttanut puolustusmäärärahojen kehitykseen ja käyttöön ja jos on, niin miten. Selvityksen on tilannut Suomen Sadankomitea. Saatavuus: Lataa sähköisessä muodossa Finanssikriisin vaikutus Suomen ja Euroopan unionin jäsenmaiden puolustusmenoihin […]

Lue lisää

Integrating Conflict Sensitive Process Into Development Project

Tiivistelmä Konfliktisensitiivisyyden tarkoituksena on lisätä kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun hankkeiden tuloksia voimistamalla niiden positiivisia ja minimoimalla niiden mahdollisia negatiivisia vaikutuksia. Ne eivät ole välttämättä itsessään konfliktisensitiiviä, jos hankkeen vaikutuksia ei ole analysoitu riittävän tarkasti tai hankkeella ei ole kykyä vastata muutoksiin toimintakontekstissa. Selvityksen on tilannut Kirkon Ulkomaanapu osana toteutetun konfliktisensitiivisyyden arvioinnin kehittämistä. Saatavuus: Ei julkaistu […]

Lue lisää

Kansalaisjärjestöt kriisialueilla

Tiivistelmä Taustaselvitys tarjoaa konkreettista tietoa siitä, millaista toimintaa kansalaisjärjestöt voivat kriisialueilla tehdä ja mitä kaikkea niiden tulisi ottaa toiminnassaan huomioon. Paperissa eritellään kansalaisjärjestöjen rooleja konfliktialueilla ja tuodaan esiin niiden konfliktialueilla kohtaamia ongelmia ja haasteita sekä mahdollisia ratkaisuja niihin. Lopuksi annetaan suosituksia hanketoimintaa suunnitteleville organisaatioille ja hankkeiden rahoittajille. Taustaselvityksen on tilannut Kepa. Saatavuus: Ei julkaistu Kansalaisjärjestöt […]

Lue lisää

Keva rahoittaa epähuomiossa henkilömiinojen valmistusta

Tiivistelmä Vastuullisen sijoittajan, Kuntien eläkevakuutuksen Kevan, salkussa on 17,1 miljoonan euron arvosta kansainvälisillä sijoituskieltolistoilla olevan henkilömiinoja valmistavan singaporelaisen yhtiön osakkeita. Suomalaiset kunta-alan työntekijät rahoittavat henkilömiinojen valmistuksen lisäksi 117,4 miljoonalla eurolla alkoholi- ja tupakkateollisuutta. Samanaikaisesti tupakointi ja alkoholi aiheuttavat merkittäviä kustannuksia kuntien ja valtion taloudelle. Tämä tutkiva juttu on julkaistu Taloussanomissa 3.10.2011. Saatavuus: Lataa sähköisessä muodossa […]

Lue lisää

Kiihtyvä sota kasvatti Afganistan-menoja

Tiivistelmä Suomi on käyttänyt Afganistanin jälleenrakentamiseen ja kriisinhallintaan vuosina 2001–2013 yhteensä 462,64 miljoonaa euroa. Nykyisenkaltaisiin kriisinhallinta-operaatioihin osallistumisesta päätettäessä on vaikeampi ennakoida miten konflikti kehittyy ja millaiseksi operaation kustannukset sen seurauksena muuttuvat kuin oli perinteisten rauhanturvaoperaatioiden kohdalla. Menot syntyvät useilta eri momenteilta ja useiden vuosien aikana, jolloin kustannuksista on vaikea saada kokonaiskuvaa. Samalla kuitenkin operaatioon käytetyt […]

Lue lisää

Kyselytutkimus kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnoista

Tiivistelmä Kehitysyhteistyö, kriisinhallinta ja rauhanvälittäminen limittyvät toisiinta ja täydentävät toisiaan, mutta missä niiden rajapinnat kulkevat ja kuinka kokonaisvaltaista suomalainen kriisinhallinta on? Tätä kysyttiin suomalaisilta alan asiantuntijoilta Suomen Rauhanliiton tilaamassa selvityksessä. Saatavuus: Lataa sähköisessä muodossa Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat – Kyselytutkimus 2012 / Tekijä(t): Jarmo Pykälä / Sarja: Tilaustutkimus / Kustantaja: Suomen Rauhanliitto – Finlands […]

Lue lisää