Rauhan­rakentaminen ja konfliktien ehkäisy

Rauhanrakentaminen aseellisen konfliktin jälkeisessä yhteiskunnassa on pitkä ja vaativa prosessi, jonka tavoitteena on ehkäistä paluu aseelliseen konfliktiin ja luoda olosuhteet kestävälle rauhalle. Rauhanrakentamista ovat muun muassa rauhanvälitys, koko valtionhallinnon tai sen osien (kuten turvallisuussektorin) rakentaminen tai uudistaminen, totuuskomissio ja muut sovittelumenetelmät, sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu rauhanrakentamisesta, mutta kansainvälisillä toimijoilla on prosessissa merkittävä rooli.

SaferGloben on rauhanrakentamiseen liittyvässä tutkimuksessaan ollut kiinnostunut rauhanvälityksestä. SaferGlobelle on osaamista esimerkiksi konfliktikompassi-projektin ja konfliktisensitiivisyyden arvioinnin osalta. Tulevina vuosina tavoitteena on laajentaa osaamistaan paneutumalla rauhanrakentamisen etiikkaan, muotoihin ja keinoihin. Tärkeäksi näkökulmaksi tutkimuksessa nousee inklusiivisuus, eli paikallinen omistajuus, laaja-alainen osallistumismahdollisuus ja eri näkökulmien huomioon ottaminen.