Toimisto

Maria Mekri

Toiminnanjohtaja
maria.mekri@saferglobe.fi

Maria Mekri on SaferGloben toiminnanjohtaja. Marialla on vahva akateeminen tausta kansainvälisestä politiikasta Cambridgen ja Brandeis’in yliopistoista sekä kansainvälisestä yritystoiminnasta HaagaHeliasta. Maria on ollut myös IECEU-projektin Conceptual Framework Manager, GAP (Gaming for Peace) Advisory Boardissa sekä vara-asiantuntijajäsen Kehityspoliittisessa toimikunnassa (erityisesti Yritykset ja Kehitys-ryhmässä).

Hän on saanut siviilikriisinhallinnan koulutuksen ja osallistunut Liberian vakauttamiseen. Hän on myös toiminut pitkään neuvottelutaitojen kouluttajana suomalaisille yrityksille.

Marian erityisasiantuntemusta ovat hauraat alueet, arviointi, rauhan teknologiat, yritystoiminnan ja kehitysavun toteuttaminen kriisialttiilla alueilla.

Kari Paasonen

Asiantuntija
kari.paasonen@saferglobe.fi

Kari Paasonen toimii SaferGlobessa kvantitatiivisen tutkimuksen ja tiedon visualisoimisen asiantuntijana. Hän on ollut SaferGloben asiantuntijana vuodesta 2014. Hän on toiminut ajatushautomon projekteissa, jotka ovat käsitelleet työttömyyden ja turvattomuuden yhteyttä, Euroopan maiden asekappaa, EU:n turvallisuusympäristöä, EU:n kriisinhallinnan kyvykkyyksiä (IECEU-hanke) sekä tiedon esittämistä interaktiivisilla kartoilla. Paasonen on kiinnostunut erityisesti siitä, mitä empiiristä näyttöä aseellisiin konflikteihin ja poliittiseen väkivaltaan johtavista tekijöistä on olemassa. Hän on suuntautunut kvantitatiiviseen ja tilastolliseen tutkimukseen ja perehtynyt tiedon visualisoimiseen.

Paasonen on myös toiminut SaferGloben julkaiseman Suomen asevalvontaraportin päätoimittajana. Syksyllä 2015 Paasonen oli EAPPI-ihmisoikeustarkkailijana Palestiinassa. Aiemmin hän on toiminut muun muassa tutkimusavustajana Oslon rauhantutkimusinstituutissa PRIOssa. Koulutukseltaan Paasonen on filosofian maisteri pääaineena maantiede.

Asiantuntijat

Mira Kajo

Rauhanteknologiat ja paikkatieto
mira.kajo@saferglobe.fi

Mira Kajo työskentelee nuorempana tutkijana SaferGloben alaisuudessa vuoden 2018 ajan. Hänen tutkimusalueensa koskee rauhanteknologioita, joita hän tarkastelee erityisesti paikkatiedon näkökulmasta.

Mira on työskennellyt paikkatiedon parissa Seattlessa, Yhdysvalloissa Marine Conservation Instituutissa sekä Nairobissa, Keniassa IGAD Climate Prediction and Application -keskuksessa osana EU:n MESA (Monitoring for Environment and Security in Africa) projektia. Miran kiinnostuksen kohteet liittyvät vahvasti paikkatietoon, avoimeen lähdekoodiin sekä tiedon visuaaliseen esittämiseen.

Mira on koulutukseltaan filosofian maisteri pääaineenaan kehitysmaantiede, minkä lisäksi hän on suorittanut geoinformatiikan sivuainekokonaisuuden. Mira on ollut mukana myös SaferGloben vuoden 2016 Asevalvontaraportissa.

Johannes Lehtinen

EU, demokratia ja turvallisuus
johannes.lehtinen@saferglobe.fi

Johannes Lehtinen on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Hän on aikaisemmin toiminut SaferGlobessa tutkijana ja projektikoordinaattorina ja muun muassa toimittanut Suomen Asevalvontaraporttia. Lisäksi hän on työskennellyt Ulkopoliittisessa instituutissa ja Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksessa TAPRI:ssa. Hän kuuluu The Ulkopolitist verkkojulkaisun toimituskuntaan. Hänellä on kokemusta luottamustoimista kansalaisjärjestöistä ja yliopistohallinnosta muun muassa Tampereen yliopiston hallituksesta. Hänen tutkimusintressinsä koskevat Euroopan integraatiota, demokratiakehitystä EU:ssa, eurooppalaista turvallisuuspolitiikkaa ja asevientiä.

Mirva Salminen

Muuttuvan turvallisuus
mirva.salminen@saferglobe.fi

YTM Mirva Salminen työskentelee tutkijana Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa. Hänen tämänhetkinen tutkimusprojektinsa keskittyy digitalisaatioon ja kyberturvallisuuteen Euroopan pohjoisilla alueilla. Samalla Salminen valmistelee turvallisuuden kaupallistumista ja kyberturvallisuutta käsittelevää väitöskirjaa Lapin yliopistoon – aiheista hän on kirjoittanut tärkeimmät julkaisunsakin. Ennen nykyistä tehtäväänsä Salminen on työskennellyt tutkijana / asiantuntijana turvallisuuteen liittyvissä projekteissa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Opintonsa hän on Suomen ohella suorittanut Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

SaferGloben toiminnassa Salminen on ollut mukana vuodesta 2010 lähtien. Hallituksen jäseneksi hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. SaferGloben projekteista Salminen on ollut vahvimmin mukana IECEU-hankkeessa kehittämässä tutkimusviitekehystä Euroopan Unionin kriisinhallinnan kyvykkyyksien vertailemiseksi. Fellows-verkostossa hänen laaja-alaista osaamistaan voidaan hyödyntää muuttuvan turvallisuuden monilla osa-alueilla.

Timmy Trümpler

EU:n asekauppa
timmy.truempler@saferglobe.fi

Timmy Trümpler on toiminut projektitutkijana SaferGloben eri hankkeissa vuodesta 2010 alkaen. Hän erikoistunut EU:n asevientien sekä Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikan seuraamiseen. Ennen SaferGloben tehtäviä ja niiden rinnalla hän on toiminut muun muassa järjestöalalla kansainvälisten hankkeiden koordinaattorina sekä opettajana. Hänellä on Yleisen historian maisterintutkinto Tampereen yliopistosta, Master of Arts -tutkinto Humanitaarisesta avusta Bochumin yliopistosta sekä Master of Education -tutkinto Wuppertalin yliopistosta.

Hänen mielenkiintonsa kohdistuu tällä hetkellä erityisesti EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muutokseen sekä sen mahdolliseen heijastumiseen EU:n jäsenmaiden asevienteihin.

Hallitus

Kari Välimäki

Hallituksen puheenjohtaja

Kari Välimäki on Merimieseläkekassan toimitusjohtaja ja entinen sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö (2007-2012). Ennen kansliapäällikön virkaa Välimäki oli lähes 30 vuotta ministeriössä eri tehtävissä. Välimäki on toiminut monissa hallituksissa puheenjohtajana sekä jäsenenä eri järjestöissä, yrityksissä, komiteoissa ja työryhmissä, mm. Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistyksen toiminnanjohtajana. Kari Välimäki on myös reservin sivari.

Helka Lamminkoski

Hallituksen jäsen

Helka Lamminkoski työskentelee konsulttina asiantuntijayritys 4FRONT Oy:ssä, ja on osallistunut useisiin arviointi- ja selvityshankkeisiin sekä strategiakonsultaatioihin. Helkalla on rauhan- ja konfliktintutkimuksen maisterin tutkinto Lontoon yliopiston School of Oriental and African Studies (SOAS) -yliopistosta, ja alempi korkeakoulututkinto Uumajan yliopistosta, erikoistuen kansainväliseen kriisin- ja konfliktinhallintaan. Helka on työskennellyt erilaisissa kansalaisjärjestöjen ja valtion hallinnon tehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

Johannes Lehtinen

Hallituksen jäsen

Johannes Lehtinen on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Hän on aikaisemmin toiminut SaferGlobessa tutkijana ja projektikoordinaattorina ja muun muassa toimittanut Suomen Asevalvontaraporttia. Lisäksi hän on työskennellyt Ulkopoliittisessa instituutissa ja Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksessa TAPRI:ssa. Hän kuuluu The Ulkopolitist verkkojulkaisun toimituskuntaan. Hänellä on kokemusta luottamustoimista kansalaisjärjestöistä ja yliopistohallinnosta muun muassa Tampereen yliopiston hallituksesta. Hänen tutkimusintressinsä koskevat Euroopan integraatiota, demokratiakehitystä EU:ssa, eurooppalaista turvallisuuspolitiikkaa ja asevientiä.

Hanna Ojanen

Hallituksen jäsen

Hanna Ojanen on eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan asiantuntija ja Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan dosentti. Hän suoritti tohtorin tutkinnon European University Institutessa (EUI) Firenzessä 1997 ja on toiminut mm. Jean Monnet –professorina Tampereen yliopistossa, tutkimuspäällikkönä Ruotsin ulkopoliittisessa instituutissa UI:ssa ja EU-tutkimusohjelman ohjelmajohtajana Ulkopoliittisessa instituutissa UPI:ssa. Hän on jäsen yleiseurooppalaisen ajatuspajan European Council on Foreign Relations’in neuvostossa ja Genevessä toimivan Kirkkojen maailmanneuvoston Kansainvälisten asiain komissiossa. Parhaillaan hän kirjoittaa kirjaa kansainvälisistä järjestöistä. Hänen viimeaikaisia julkaisujaan ovat EU:n, Naton ja YK:n valtasuhteita käsittelevä kirja The EU’s Power in Inter-Organisational Relations (Palgrave Macmillan 2018) ja lukion oppikirja Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (Kanta 3, Edita Publishing 2017).

Johannes Puukki

Hallituksen jäsen

Johannes Puukki tuli mukaan SaferGloben toimintaan jäseneksi 2015 ja aloitti SaferGloben hallituksessa varajäsenenä tammikuussa 2018. Tammikuusta 2019 lähtien Johannes on ollut SaferGloben hallituksen varsinainen jäsen. Johannes työskentelee ulkoministeriössä kestävän kehityksen ja kansainvälisen vesipolitiikan vastuuvirkamiehenä kehityspoliittisella osastolla. Aikaisemmin Johannes on työskennellyt mm. ihmisoikeustarkkailijana Palestiinassa ja turvapaikka-asioiden parissa Maahanmuuttovirastossa sekä EU:n turvapaikka-asioiden tukiviraston erityisasiantuntijana Ateenassa. Johannes on valmistunut Maastrichtin yliopistosta oikeustieteen maisterin tutkintoon (LL.M) vuonna 2015.

Jyri Wuorisalo

Hallituksen jäsen

Jyri Wuorisalo toimii inhimillisen turvallisuuden asiantuntijana ja verkostokoordinaattorina kansallisessa Human Security Finland -verkostossa. Verkosto edistää yritysten osallistumista kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden rakentamiseen kehitysmaissa ja kriisialueilla. Human Security Finland verkottaa yrityksiä, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, järjestöjä ja viranomaisia yhteistyöhön kriisiliiketoiminnan palvelujen kehittämiseksi. Wuorisalo on toiminut sekä yrittäjänä että yrityskehittäjänä kriisiliiketoiminnan saralla lähes 20 vuotta. EU palkitsi Human Security Finland -verkoston eurooppalaisen yrittäjyyden edistämispalkinnolla syksyllä 2016.

NEUVOTTELUKUNTA 2018–2021:

 • Moaffak Ahmed
 • Tarja Cronberg
 • Thomas Elfgren
 • Oskari Eronen
 • Janne Hukkinen
 • Tapio Lappi-Seppälä
 • Tintti Karppinen
 • Teija Mankkinen
 • Arto Nokkala
 • Kristiina Rintakoski
 • Juho Saari
 • Heli Santala
 • Sirpa Virta