Toimisto

Maria Mekri
Toiminnanjohtaja

maria.mekri@

Maria Mekri  on SaferGloben toiminnanjohtaja. Marialla on vahva akateeminen tausta kansainvälisestä politiikasta Cambridgen ja Brandeis’in yliopistoista sekä kansainvälisestä yritystoiminnasta HaagaHeliasta. Maria on myös IECEU-projektin Conceptual Framework Manager, GAP (Gaming for Peace) Advisory Boardissa sekä vara-asiantuntijajäsen Kehityspoliittisessa toimikunnassa (erityisesti Yritykset ja Kehitys-ryhmässä).

Hän on saanut siviilikriisinhallinnan koulutuksen ja osallistunut Liberian vakauttamiseen. Hän on myös toiminut pitkään neuvottelutaitojen kouluttajana suomalaisille yrityksille.

Marian erityisasiantuntemusta ovat poliittisten riskien analyysi sekä yritystoiminnan ja kehitysavun toteuttaminen kriisialttiilla alueilla. Jos tarvitset näiden alojen asiantuntijaa, ole yhteydessä Mariaan.

Tuuli Veikkanen
Harjoittelija

toimisto@

Tuuli Veikkanen on SaferGloben syksyn 2018 korkeakouluharjoittelija. Hän opiskelee Aarhusin yliopistossa poikkitieteellisessä Human Security -maisteriohjelmassa. Aiemmin hän on valmistunut filosofian kandidaatiksi Helsingin yliopistosta pääaineenaan yleinen historia. Tuuli on kiinnostunut konfliktinehkäisystä ja -ratkaisusta ja kirjoittaa harjoittelun lomassa pro gradua asevalvonnasta Suomessa.

 

Asiantuntijat

Kari Paasonen
Kvantitatiivinen tutkimus ja tiedon visualisoiminen

kari.paasonen@

Kari Paasonen on ollut tutkijana SaferGlobella vuodesta 2014. Hän on toiminut ajatushautomon projekteissa, jotka ovat käsitelleet työttömyyden ja turvattomuuden yhteyttä, Euroopan maiden asekappaa, EU:n turvallisuusympäristöä, EU:n kriisinhallinnan kyvykkyyksiä (IECEU-hanke) sekä tiedon esittämistä interaktiivisilla kartoilla. Paasonen on kiinnostunut erityisesti siitä, mitä empiiristä näyttöä aseellisiin konflikteihin ja poliittiseen väkivaltaan johtavista tekijöistä on olemassa. Hän on suuntautunut kvantitatiiviseen ja tilastolliseen tutkimukseen ja perehtynyt tiedon visualisoimiseen.

Paasonen on myös toiminut SaferGloben julkaiseman Suomen asevalvontaraportin päätoimittajana. Syksyllä 2015 Paasonen oli EAPPI-ihmisoikeustarkkailijana Palestiinassa. Aiemmin hän on toiminut muun muassa tutkimusavustajana Oslon rauhantutkimusinstituutissa PRIOssa. Koulutukseltaan Paasonen on filosofian maisteri pääaineena maantiede.

Mira Kajo
Rauhanteknologiat ja paikkatieto

mira.kajo@

Mira Kajo työskentelee nuorempana tutkijana SaferGloben alaisuudessa vuoden 2018 ajan.  Hänen tutkimusalueensa koskee rauhanteknologioita, joita hän tarkastelee erityisesti paikkatiedon näkökulmasta.

Mira on työskennellyt paikkatiedon parissa Seattlessa, Yhdysvalloissa Marine Conservation Instituutissa sekä Nairobissa, Keniassa IGAD Climate Prediction and Application -keskuksessa osana EU:n MESA (Monitoring for Environment and Security in Africa) projektia. Miran kiinnostuksen kohteet liittyvät vahvasti paikkatietoon, avoimeen lähdekoodiin sekä tiedon visuaaliseen esittämiseen.

Mira on koulutukseltaan filosofian maisteri pääaineenaan kehitysmaantiede, minkä lisäksi hän on suorittanut geoinformatiikan  sivuainekokonaisuuden. Mira on ollut mukana myös SaferGloben vuoden 2016 Asevalvontaraportissa.

Johannes Lehtinen
EU, demokratia ja turvallisuus

johannes.lehtinen@

Johannes Lehtinen on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Hän on aikaisemmin toiminut SaferGlobessa tutkijana ja projektikoordinaattorina ja muun muassa toimittanut Suomen Asevalvontaraporttia. Lisäksi hän on työskennellyt Ulkopoliittisessa instituutissa ja Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksessa TAPRI:ssa. Hän kuuluu The Ulkopolitist verkkojulkaisun toimituskuntaan. Hänellä on kokemusta luottamustoimista kansalaisjärjestöistä ja yliopistohallinnosta muun muassa Tampereen yliopiston hallituksesta. Hänen tutkimusintressinsä koskevat Euroopan integraatiota, demokratiakehitystä EU:ssa, eurooppalaista turvallisuuspolitiikkaa ja asevientiä.

Mirva Salminen
mirva.salminen@

Muuttuvan turvallisuus

YTM Mirva Salminen työskentelee tutkijana Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa. Hänen tämänhetkinen tutkimusprojektinsa keskittyy digitalisaatioon ja kyberturvallisuuteen Euroopan pohjoisilla alueilla. Samalla Salminen valmistelee turvallisuuden kaupallistumista ja kyberturvallisuutta käsittelevää väitöskirjaa Lapin yliopistoon – aiheista hän on kirjoittanut tärkeimmät julkaisunsakin. Ennen nykyistä tehtäväänsä Salminen on työskennellyt tutkijana / asiantuntijana turvallisuuteen liittyvissä projekteissa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Opintonsa hän on Suomen ohella suorittanut Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

SaferGloben toiminnassa Salminen on ollut mukana vuodesta 2010 lähtien. Hallituksen jäseneksi hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. SaferGloben projekteista Salminen on ollut vahvimmin mukana IECEU-hankkeessa kehittämässä tutkimusviitekehystä Euroopan Unionin kriisinhallinnan kyvykkyyksien vertailemiseksi. Fellows-verkostossa hänen laaja-alaista osaamistaan voidaan hyödyntää muuttuvan turvallisuuden monilla osa-alueilla.

Timmy Trümpler
EU:n asekauppa

timmy.truempler@

Timmy Trümpler on toiminut projektitutkijana SaferGloben eri hankkeissa vuodesta 2010 alkaen. Hän erikoistunut EU:n asevientien sekä Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikan seuraamiseen. Ennen SaferGloben tehtäviä ja niiden rinnalla hän on toiminut muun muassa järjestöalalla kansainvälisten hankkeiden koordinaattorina sekä opettajana. Hänellä on Yleisen historian maisterintutkinto Tampereen yliopistosta, Master of Arts -tutkinto Humanitaarisesta avusta Bochumin yliopistosta sekä Master of Education -tutkinto Wuppertalin yliopistosta.

Hänen mielenkiintonsa kohdistuu tällä hetkellä erityisesti EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muutokseen sekä sen mahdolliseen heijastumiseen EU:n jäsenmaiden asevienteihin.

Hallitus

Kari Välimäki
puheenjohtaja

 

 

 

 

Johannes Lehtinen

Johannes Lehtinen on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Hän on aikaisemmin toiminut SaferGlobessa tutkijana ja projektikoordinaattorina ja muun muassa toimittanut Suomen Asevalvontaraporttia. Lisäksi hän on työskennellyt Ulkopoliittisessa instituutissa ja Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksessa TAPRI:ssa. Hän kuuluu The Ulkopolitist verkkojulkaisun toimituskuntaan. Hänellä on kokemusta luottamustoimista kansalaisjärjestöistä ja yliopistohallinnosta muun muassa Tampereen yliopiston hallituksesta. Hänen tutkimusintressinsä koskevat Euroopan integraatiota, demokratiakehitystä EU:ssa, eurooppalaista turvallisuuspolitiikkaa ja asevientiä.

 

Jarmo Pykälä

 

 

 

 

 

Mirva Salminen

YTM Mirva Salminen työskentelee tutkijana Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa. Hänen tämänhetkinen tutkimusprojektinsa keskittyy digitalisaatioon ja kyberturvallisuuteen Euroopan pohjoisilla alueilla. Samalla Salminen valmistelee turvallisuuden kaupallistumista ja kyberturvallisuutta käsittelevää väitöskirjaa Lapin yliopistoon – aiheista hän on kirjoittanut tärkeimmät julkaisunsakin. Ennen nykyistä tehtäväänsä Salminen on työskennellyt tutkijana / asiantuntijana turvallisuuteen liittyvissä projekteissa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Opintonsa hän on Suomen ohella suorittanut Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

SaferGloben toiminnassa Salminen on ollut mukana vuodesta 2010 lähtien. Hallituksen jäseneksi hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. SaferGloben projekteista Salminen on ollut vahvimmin mukana IECEU-hankkeessa kehittämässä tutkimusviitekehystä Euroopan Unionin kriisinhallinnan kyvykkyyksien vertailemiseksi. Fellows-verkostossa hänen laaja-alaista osaamistaan voidaan hyödyntää muuttuvan turvallisuuden monilla osa-alueilla.

Jyri Wuorisalo

Jyri Wuorisalo toimii inhimillisen turvallisuuden asiantuntijana ja verkostokoordinaattorina kansallisessa Human Security Finland -verkostossa. Verkosto edistää yritysten osallistumista kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden rakentamiseen kehitysmaissa ja kriisialueilla. Human Security Finland verkottaa yrityksiä, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, järjestöjä ja viranomaisia yhteistyöhön kriisiliiketoiminnan palvelujen kehittämiseksi. Wuorisalo on toiminut sekä yrittäjänä että yrityskehittäjänä kriisiliiketoiminnan saralla lähes 20 vuotta. EU palkitsi Human Security Finland -verkoston eurooppalaisen yrittäjyyden edistämispalkinnolla syksyllä 2016.

Linda-Lotta Luhtala

 

 

 

 

Johannes Puukki (varajäsen)

 

 

 

 

 

Neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tietoja päivitetään.