Ajankohtaista

Uudistettu Suomen asevalvontaraportti aloittaa YK:n aseriisuntaviikon

Suomen asevienti kasvoi vuonna 2013… lue lisää.

Lue lisää

Sotateknologinen kehitys vie ydinaseettoman maailman kauemmaksi

Kylmän sodan jälkeen ydinaseiden määrä ja merkitys vähenivät länsimaissa. Maailmassa on kuitenkin kasvava joukko valtioita, joita ydinasekyvyn kehitys ja ylläpito kiinnostavat. Teknologian kehityksellä on ollut merkittävä vaikutus kansainvälisille suhteille ja sodankäynnille. Selkeimpiä esimerkkejä on ydinaseiden kehittäminen. Se johti kylmän sodan aikana asejärjestelmien tuhovoiman eksponentiaaliseen kasvuun. Suurvaltojen vastakkainasettelun osapuolet olivat kuitenkin ilmeisen yksimielisiä, ettei niitä tulisi koskaan käyttää sodan päämäärän saavuttamiseksi. […]

Lue lisää

Yhdysvaltojen ja Venäjän ydinaseneuvotteluiden uudet haasteet

Yhdysvaltojen ja Venäjän ydinasevalvontaa koskevilla neuvotteluilla on ollut pitkään merkittävä rooli suurvaltasuhteissa. Neuvotteluja on saatettu pitää eräänlaisena ilmapuntarina, jonka liikahdukset ovat antaneet vihjeitä kansainvälisen politiikan ilmapiirin laajemmista muutoksista. Kylmän sodan kireimpinä kausina ydinaseita koskevat neuvottelut tarjosivat toisinaan ainoan varaventtiilin suurvaltojen muutoin jännittyneille suhteille. Viime vuosien aikana puntarin paine on ollut jälleen ollut lyhyen aurinkoisemmalta vaikuttaneen […]

Lue lisää

Iranin ydinohjelmasopimuksella alkaa olla kiire

Iranin ja niin kutsutun P5+1 -ryhmän (YK:n turvallisuusneuvoston viisi pysyvää jäsentä Yhdysvallat, Kiina, Venäjä Ranska ja Iso-Britannia sekä Saksa) neuvottelujen aikaraja Iranin ydinohjelmasta umpeutui heinäkuun lopulla. Maat sopivat väliaikaisessa sopimuksessa marraskuussa 2013 Iranin rajoittavan uraanin rikastamista ja USA:n ja EU:n puolestaan helpottavan talouspakotteita. Vaikka lopullista ratkaisua toivottiin heinäkuussa, ei neuvotteluissa saatu tulosta ja uusi aikaraja […]

Lue lisää

Ydin- ja radiaktiivisia aineita voidaan valvoa nykytekniikalla

Ydin- ja muita radioaktiivisia aineita käytetään rauhanomaisiin tarkoituksiin lääketieteessä ja teollisuuden eri aloilla. Ydinaineiksi luokitellaan ydinenergian aikaansaamiseen soveltuvat aineet ja niiden lähtöaineet, kuten uraani ja plutonium. Muiksi radioaktiivisiksi aineiksi puolestaan luetaan sellaiset säteilyä tuottavat aineet, joita käytetään esimerkiksi teollisuuden gammakuvauslaitteissa tai sädehoidoissa. Ydin- ja muita radioaktiivisia aineita voidaan käyttää rikollisiin ja terroristisiin tarkoituksiin. Tavanomaisten räjähteiden […]

Lue lisää

Miehet voivat tukea tasa-arvon edistämistä turvallisuuspolitiikassa

SaferGlobe jakaa kansainvälisen asevalvontatutkimuksen asiantuntijajärjestön huolen tasa-arvon toteutumisesta. Article 36 nosti toukokuussa esille protestin siitä, ettei sukupuolten välinen tasa-arvo toteudu kansainvälisessä turvallisuus- ja rauhantyössä. Protestin taustalla oli erityisesti YK:n tiloissa järjestetty Tavanomaisten aseiden tarkastelukonfrenssi (CCW), johon kutsutuista 17 asiantuntijasta yksikään ei ollut nainen. Autonomisten ja robottiaseiden valvontaa tutkivien asiantuntijoiden joukossa on kuitenkin lukuisia naisia. Article 36 puuttui ongelmaan […]

Lue lisää

Lähi-idän ydinaseeton vyöhyke on tärkeä Suomelle

Suomi sai vaikean mutta tärkeän tehtävän, kun YK:n pääsihteeri, turvallisuusneuvoston kolme pysyvää jäsentä ja Lähi-idän maat valitsivat sen vuonna 2011 Lähi-idän joukkotuhoaseetonta vyöhykettä koskevan konferenssin järjestäjäksi. Toteutuessaan konferenssi muuttaisi Lähi-idän vuosikymmeniä jatkuneen konfliktin lukkiutuneita asetelmia. Konferenssia ei saatu järjestettyä sille asetettuun määräaikaan eli vuoteen 2012 mennessä. Suomalaisdiplomaatit tekevät silti yhä töitä konferenssin toteuttamiseksi. Prosessin edistäminen on […]

Lue lisää

Ydinaseet eivät ole vastaus Ukrainan ongelmiin

Viimeaikaiset tapahtumat Ukrainassa ja erityisesti Krimin valtaus saivat monet miettimään, olisiko kriisiin päädytty, mikäli Ukraina olisi ydinasevalta. Maan presidentinvaalien ennakkosuosikki Petro Porošenko on julkisesti harmitellut sitä, että Ukraina luopui Neuvostoliitolta perimistään ydinaseista 1990-luvun alussa. Porošenkon mukaan ydinaseet olisivat tuoneet Ukrainan puolustukselle siltä nykytilanteessa puuttuvaa uskottavuutta. Monet kansainvälisetkin kommentoijat ovat esittäneet samantapaisia väitteitä. Ukraina liittyi ydinsulkusopimukseen […]

Lue lisää

SaferGlobe neljän vuoden ikään

SaferGloben perustamiskirja allekirjoitettiin tasan neljä vuotta sitten, 16.4.2010 Tampereella. Kiitos tutkimusverkoston työn saavutuksista kuuluvat kaikille yli 50 jäsenellemme ja sidosryhmille. Upeasta kakusta kiitämme Cake Raquel Designer:ia. Vietämme juhlaa työn merkeissä ja toivomme mahdolliset muistamiset työmme tukemiseen kannatusjäsenyyden muodossa.

Lue lisää

SaferGloben lausunto Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnalle

SaferGlobe kiittää valiokuntaa mahdollisuudesta tulla kuulluksi koskien Valtioneuvoston tulevaisuusselontekoa ”Kestävällä kasvulla hyvinvointia.” Lausuntonamme tuomme esille seuraavat näkökohdat. Suomalaisen yhteiskunnan vakaus ja rauhanomaisuus eivät ole itsestäänselvyys. Kansainvälisessä vertailussa olemme maailman vakaimpia maita, mutta Suomea tulisi verrata ensisijassa itseensä, kuten olemme tekemässä Suomen rauhantila-raportissamme. Tällöin tilastolliset ja alueelliset muutokset rauhanomaisuudessa ovat havaittavissa sekä alueellisten ja paikallisten ratkaisujen […]

Lue lisää