Miehet voivat tukea tasa-arvon edistämistä turvallisuuspolitiikassa

SaferGlobe jakaa kansainvälisen asevalvontatutkimuksen asiantuntijajärjestön huolen tasa-arvon toteutumisesta. Article 36 nosti toukokuussa esille protestin siitä, ettei sukupuolten välinen tasa-arvo toteudu kansainvälisessä turvallisuus- ja rauhantyössä.

Protestin taustalla oli erityisesti YK:n tiloissa järjestetty Tavanomaisten aseiden tarkastelukonfrenssi (CCW), johon kutsutuista 17 asiantuntijasta yksikään ei ollut nainen. Autonomisten ja robottiaseiden valvontaa tutkivien asiantuntijoiden joukossa on kuitenkin lukuisia naisia.

Article 36 puuttui ongelmaan haastamalla rauhan ja turvallisuuden aloilla – etenkin aseisiin liittyvissä kysymyksissä – työskentelevät miehet allekirjoittamaan toiminta-aloitteen, jolla he sitoutuvat olemaan osallistumatta vain miehiä sisältäviin paneeleihin. Toiminta-aloite on tarkoitettu henkilökohtaiseksi. SaferGlobesta sen allekirjoitti ensimmäisenä asevalvontakysymyksien asiantuntija ja tutkimusverkoston toiminnanjohtaja Jarmo Pykälä.

Suomi on korostanut virallisessa ulkopolitiikassaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus. Sen mukaan kestävä rauha ja turvallisuus edellyttävät naisten osallistumista sitä koskevaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen. Turvallisuuspoliittinen keskustelu on vilkastunut tämän vuoden aikana ja sen takia on entistä tärkeämpää varmistaa tämän ja muiden samasta aiheesta tehtyjen YK:n päätöslauselman toteutuminen myös Suomessa.

Asevarainen turvallisuus tiimin vetäjä Johannes Lehtinen toteaa, että SaferGlobessa on omasta takaa useita turvallisuuspolitiikan naisasiantuntijoita.
Esimerkiksi asevalvontaa tutkiva Elli Kytömäki, ydinaseriisuntaa tutkiva Tytti Erästö ja sodankäynnin kaupallistumista sekä kyberturvallisuutta tutkiva Mirva Salminen ovat kansainvälisen tason asiantuntijoita.
Kytömäen kirja ”Ei ydinaseille! Suomalaisen aktivismin historia” julkaistiin eilen Hiroshiman ja Nagasakin ydinpommitusten uhrien muistopäivänä.

Paneelikeskustelupyyntöjä lähetettäessä pyydämme huomioimaan, että miespuoleiset asiantuntijamme osallistuvat vain tilaisuuksiin, joissa kyseisen YK:n päätöslauselman toteutuminen on huomioitu. Lisätietoja aloitteesta ja sen taustoista löydät osoitteesta www.article36.org/processes-and-policy/gender-and-disarmament/against-gender-discrimination-in-global-policymaking/.