Slide 1

Ulkoisesta sisäiseksi: EU:n laajeneminen konfliktien keskellä

Venäjän hyökättyä Ukrainaan viisi eurooppalaista valtiota otti ratkaisevan askeleen tiellä, jonka päämääränä on EU-jäsenyys. SaferGloben vuoden 2023 Eurooppa-tiedotushanke tarkastelee tätä EU:n mahdollista seuraavaa laajentumisen aaltoa.

Slide 1

Riski erilaisiin konflikteihin on kasvanut kansainvälisesti ja turvallisuustilanne on entistä kompleksisempi. Monentyyppiset konfliktit, epävarmuus ja kasvavat turvallisuusriskit haastavat myös yritysten toimintaa monin tavoin. Yritysten täytyy kehittää kyvykkyyttään, jotta ne pystyvät entistä paremmin toimimaan vaikeissa sekä uudenlaista ajattelua ja ymmärrystä vaativissa toimintaympäristöissä.

previous arrow
next arrow

SaferGlobe on riippumaton suomalainen ajatushautomo, joka tuottaa tietoa ja kehittää työvälineitä kestävän rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi.

Tuotamme tietoa, selvityksiä, koulutuksia sekä verkkosovelluksia rauhan ja laajan turvallisuuden kysymyksistä. Asiantuntijoitamme haastatellaan ja heidän tietotaitoaan hyödynnetään sekä mediassa että niin kotimaisessa kuin ulkomaisessakin päätöksenteossa.

Lue lisää

Ajankohtaista

Hae EU Non-Proliferaatio ja Disarmament-konsortion harjoitteluun kolmeksi kuukaudeksi kesällä/ syksyllä 2024!

Oletko asevalvonnasta kiinnostunut maisteri- tai jatko-opiskelija? Tule meille harjoittelijaksi! SaferGlobe hakee asevalvontaharjoittelijaa EU Non-Proliferaatio ja Disarmament -konsortion harjoitteluun kesällä/ syksyllä 2024. Harjoittelun työnkuva koostuu muun muassa EU Non-Proliferaatio ja Disarmament konsortion eLearningistä, SaferGloben asevalvontatyöhön osallistumisesta ja asevalvontaan liittyvän tutkielman laatimisesta.  Harjoittelu voidaan sovitella muihin opiskelu- tai työtehtäviin. Harjoittelusta maksetaan korvausta 950€/ kk. Hae paikkaa 24.04.2024 klo […]

Lue lisää

Rapoportin palkinnon 2024 haku on avattu

Anatol Rapoport -rauhantutkimusrahasto avaa haettavaksi palkinnon rauhaa tukevalle lopputyölle tai pro gradu -tutkielmalle. Palkittavan työn tulee olla korkeakoulutasoinen lopputyö, joka on hyväksytty vuonna 2023 tai 2024. Palkinnon perusteissa arvioidaan työn tieteellisiä ansioita, monitieteellistä tutkimusotetta, työn sovellettavuutta käytännön työhön sekä tulevaisuuteen katsovaa, rauhaa uudistavaa näkemystä. Vuoden 2023 palkinto on suuruudeltaan 1000 euroa, ja se jaetaan syyskuussa […]

Lue lisää

Rauhan­rakentaminen ja konfliktien ehkäisy

Rauhanrakentaminen aseellisen konfliktin jälkeisessä yhteiskunnassa on pitkä ja vaativa prosessi, jonka tavoitteena on ehkäistä paluu aseelliseen konfliktiin ja luoda olosuhteet kestävälle rauhalle.

Lue lisää

Ase- ja sopimusvalvonta

SaferGlobe julkaisee vuosittaisen asevalvontaraportin, joka luo katsauksen Suomen toimintaan asevalvonnan alalla sekä Suomen asevientiin ja asetuontiin.

Lue lisää

Turvallisuus

Tuotamme tietoa, selvityksiä, koulutuksia sekä verkkosovelluksia rauhan ja laajan turvallisuuden kysymyksistä. Asiantuntijoitamme haastatellaan ja heidän tietotaitoaan hyödynnetään sekä mediassa että niin kotimaisessa kuin ulkomaisessakin päätöksenteossa.

Lue lisää

Rauhanteknologiat

Tuotamme tietoa, selvityksiä, koulutuksia sekä verkkosovelluksia rauhan ja laajan turvallisuuden kysymyksistä. Asiantuntijoitamme haastatellaan ja heidän tietotaitoaan hyödynnetään sekä mediassa että niin kotimaisessa kuin ulkomaisessakin päätöksenteossa.

Lue lisää