Ajankohtaista

SaferGloben lausunto valtion talousarviosta 2021 liittyen kansainväliseen kehitysyhteistyöhön // 12.11.2020

SaferGlobe antoi lausunnon sisäministeriölle sisäisen turvallisuuden selonteon kehittämisestä // 11.11.2020

Uusimmat julkaisut

EU:n asevientipolitiikan keinot ja haasteet ihmisoikeuksien ja oikeusvaltiokehityksen huomioimisessa // 26.11.2020

EU-maiden asevienti ja ihmisoikeudet viennin kohdemaissa 2003–2018 // 19.11.2020

Facebook