Kansalaisjärjestöt kriisialueilla

Tiivistelmä
Taustaselvitys tarjoaa konkreettista tietoa siitä, millaista toimintaa kansalaisjärjestöt voivat kriisialueilla tehdä ja mitä kaikkea niiden tulisi ottaa toiminnassaan huomioon. Paperissa eritellään kansalaisjärjestöjen rooleja konfliktialueilla ja tuodaan esiin niiden konfliktialueilla kohtaamia ongelmia ja haasteita sekä mahdollisia ratkaisuja niihin. Lopuksi annetaan suosituksia hanketoimintaa suunnitteleville organisaatioille ja hankkeiden rahoittajille. Taustaselvityksen on tilannut Kepa.

Saatavuus: Ei julkaistu

Kansalaisjärjestöt kriisialueilla – Taustaselvitys Kepalle kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksistä kriisialueilla / Tekijä(t): Jarmo Pykälä / Sarja: Raportti / Kustantaja: Kepa / Julkaisuvuosi: 2011 / Sivuja: 12 / Ulkoasu: Tuloste / ISBN: –