Integrating Conflict Sensitive Process Into Development Project

Tiivistelmä
Konfliktisensitiivisyyden tarkoituksena on lisätä kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun hankkeiden tuloksia voimistamalla niiden positiivisia ja minimoimalla niiden mahdollisia negatiivisia vaikutuksia. Ne eivät ole välttämättä itsessään konfliktisensitiiviä, jos hankkeen vaikutuksia ei ole analysoitu riittävän tarkasti tai hankkeella ei ole kykyä vastata muutoksiin toimintakontekstissa. Selvityksen on tilannut Kirkon Ulkomaanapu osana toteutetun konfliktisensitiivisyyden arvioinnin kehittämistä.

Saatavuus: Ei julkaistu

Integrating Conflict Sensitive Process Into Development Project – Finn Cruch Aid’s West Africa Regional Office / Tekijä(t): Maria Mekri / Sarja: Raportti / Kustantaja: Kirkon Ulkomaanapu / Julkaisuvuosi: 2012 / Sivuja: 20 /  Ulkoasu: Tuloste / ISBN: –