Finanssikriisin vaikutus Suomen ja EU-maiden puolustusmenoihin

Tiivistelmä
Selvityksessä käydään läpi mistä tekijöistä puolustusmenot koostuvat ja analysoidaan Suomen puolustusbudjetin kehitystä kylmän sodan jälkeen ja verrataan sitä muihin EU-maihin. Sen jälkeen tarkastellaan sitä, onko globaali finanssikriisi vaikuttanut puolustusmäärärahojen kehitykseen ja käyttöön ja jos on, niin miten. Selvityksen on tilannut Suomen Sadankomitea.

Saatavuus: Lataa sähköisessä muodossa

Finanssikriisin vaikutus Suomen ja Euroopan unionin jäsenmaiden puolustusmenoihin / Tekijä(t): Mirva Salminen ja Jarmo Pykälä / Sarja: Raportti / Kustantaja: Suomen Sadankomitea / Julkaisuvuosi: 2012 / Sivuja: 12 / Ulkoasu: Tuloste / ISBN: 978-951 -9372-42-6 (pdf.)