Koulutusmateriaalit


Arviolta miljardi ihmistä asuu haurailla alueilla eli alueilla, joiden haasteena ovat poliittiset ja sosioekonomiset jännitteet, ja joilla valtioiden resurssit ja toimintakyky ovat heikot. Yhä useampi suomalainen yritys ja järjestö toimii tällaisilla alueilla. Parhaimmillaan yritystoiminta ja hankkeet haurailla alueilla vakauttavat yhteiskuntaa ja rakentavat kestävää kehitystä.

Konfliktisensitiivinen lähestymistapa auttaa löytämään vakautta tukevia toimintapoja. Se ei korvaa riskienhallintaa tai yritysvastuuta, mutta voi toimia rinnakkain niiden kanssa. Tässä koulutusmateriaaliimme kuuluvassa esityksessä kerromme liiketoiminnasta haurailla alueilla ja esittelemme konfliktisensitiiviseen työskentelyyn kehittämämme sovelluksen, Konfliktikompassin.

Koulutukseen kuuluu skenaarioharjoitus. Löydät sen sekä yrityksille suunnattuna että järjestötoimijoille suunnattuna versiona.