EU:n kriisin­hallinta

Turvallisuusympäristön muutoksesta uudistettuun kriisinhallintaan

Euroopan unioni on kehittänyt valmiuksiaan sekä sotilaallisessa kriisinhallinnassa että siviilikriisinhallinnassa viime vuosikymmenen alusta lähtien. Vuonna 2015 alkoi prosessi, jonka päätteeksi vuoden 2016 kesäkuussa hyväksyttiin EU:n uusi Globaalistrategia. Se määrittänee EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuntaviivoja pitkälle 2020-luvulle.

EU on mittasuhteiltaan globaali suurvalta, joka toimii kuitenkin usein vain pienellä jalanjäljellä kansainvälisissä turvallisuuskysymyksissä ja rauhanrakentamisessa. Osaksi tämä johtuu EU:n jäsenmaiden erimielisyyksistä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnasta. Lisäksi aktiiviselle eurooppalaiselle turvallisuuspolitiikalle ei pitkään aikaan vaikuttanut olevan erityistä tarvetta.

Viime vuosina tapahtuneet turvallisuusympäristön muutokset ovat yksi taustatekijä, joka on johtanut Globaalistrategian laatimiseen. Tämä hanke esittelee EU:n Globaalistrategiaan sekä EU:n konfliktinehkäisyä kehittävään IECEU-tutkimushankkeeseen pohjautuen EU:n mahdollisuuksia reagoida ulkoisen turvallisuuden uhkiin. Materiaali sisältää sekä analyysejä että tiedottavaa aineistoa, ja se on suunnattu laajalle yleisölle.

Yhteistyössä

Avaintiedot

  • Vuosi
    2016
  • Tekijät
    Timmy Trümpler, Johannes Lehtinen
  • Rahoittaja
    Ulkoministeriö, Eurooppatiedotus