Improving the Effectiveness of Capabilities in EU Conflict Prevention

”Improving the Effectiveness of Capabilities in EU Conflict Preventation” -hankkeessa (IECEU) tuettiin EU:n kriisinhallinnan tehokkuuden kehittämistä. Hankkeessa tehtiin useita tapaustutkimuksia, joita vertailemalla löydetään keinoja, joilla voidaan lisätä EU:n kriisinhallinnan vaikuttavuutta tulevaisuudessa. Hanke myös kehitti organisaatioiden välistä yhteistyötä, ja sillä tuettiin kriisinhallinnan asiantuntemuksen kehitystä Suomessa. Suomalaisvetoista hanketta koordinoi ammattikorkeakoulu Laurea, ja sen tutkimuskonseptin kehittämisestä vastasi SaferGlobe. Suomesta mukana olivat lisäksi Kriisinhallintakeskus ja Puolustusvoimien kansainvälinen yksikkö. Hankekonsortioon kuului 11 organisaatiota seitsemästä eri maasta, jotka olivat Suomen lisäksi Itävalta, Hollanti, Slovenia, Tanska, Belgia ja Irlanti. Mukana oli sekä siviili-, tutkimus-, että sotilasorganisaatioita.

Hankkeen tavoitteena oli uusien lähestymistapojen sekä ratkaisujen kehittäminen, jotta EU kykenee vastaamaan yhä paremmin tulevaisuuden haasteisiin sekä kriiseihin. Tarkastelun kohteena oli erityisesti EU:n kyky ehkäistä konflikteja, suorittaa siviili- ja sotilaallista kriisinhallintaa sekä rakentaa rauhaa. Konfliktinehkäisyn ja siviilikriisinhallinnan vaikuttavuuden ymmärtämisen kautta pyrimme vahvistamaan EU:n ulkoturvallisuuden toimintoja.

SaferGlobe tuotti projektin vertailevan tutkimuksen kriisinhallinnan tehokkuudesta. Tutkimuksessa vertailtiin kymmentä eri tapaustutkimusta, ja se tuotti ainutlaatuista tietoa kriisinhallinnasta. Tutkimuksen perusteella voidaan mm. sanoa, että Euroopan unionin kriisinhallinnan erityisiä vahvuuksia ovat kyky yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa sekä kriisinhallintahenkilöstön korkea taso. Vertailevassa tutkimuksessa toiminnan heikkouksina esille nousi erityisesti suunnitteluun ja yhteistoiminnan (interoperability) edistämiseen liittyviä tekijöitä. Tämän vertailevan tutkimuksen pohjalta SaferGlobe laati 56 kohtaa sisältävän tehostamismahdollisuuksien listan, jonka pohjalta IECEU-konsortio loi SaferGloben johtamana omat suosituksensa tehokkuuden lisäämiseksi.

http://www.ieceu-project.com/

Linkit julkaisuihin:

• D5.1 The effectiveness of EU capabilities and current situation of pooling and sharing

• D7.1 The improvement of the effectiveness of EU capabilities

• IECEU’s Five findings from the comparative analysis of EU’s crisis management

• Chapter 5. Comparing apples and airplanes: case study analysis in IECEU in Hyttinen et al.,
”Improving the effectiveness of capabilities (IEC) in EU conflict prevention”, Laurea publications, 2017.

• Developing EU’s Crisis Management: Focus on Personnel

Hankekonsortio

Avaintiedot

  • Vuosi
    2015-2018
  • Tekijät
    Maria Mekri, Kari Paasonen
  • Rahoittaja
    Horisontti 2020 -puiteohjelma, Euroopan unioni (Grant agreement nro 653371)