Ihmisoikeudet ja oikeusvaltiokehitys EU:n asevientipolitiikassa

Euroopan unionin osuus maailman aseviennistä on yli neljäsosa, jos kaikkien EU-jäsenmaiden aseviennit lasketaan yhteen. EU on vahvistanut joulukuussa 2008 yhteisen kannan sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvonnan yhteisistä säännöistä. Yhteisen kannan mukaan EU-maat huomioivat vastaanottajamaan ihmisoikeustilanteen harkitessaan vientilupien myöntämistä. 

SaferGloben johtaman hankkeen ”Ihmisoikeudet ja oikeusvaltiokehitys EU:n asevientipolitiikassa” tarkoituksena on tuoda esille, miten ihmisoikeudet ja oikeusvaltiokehitys näkyvät Euroopan unionin ja EU-maiden asevientipolitiikassa ja asevientiluvista päätettäessä.  Tavoitteena on lisätä suuren yleisön tietoisuutta ihmisoikeustilannetta ja oikeusvaltiokehitystä koskevasta harkinnasta EU:n asevientipolitiikassa. Samalla pyritään aktivoimaan EU:n aseviennistä käytävää keskustelua ja keskustelun faktapohjaisuutta sekä tuoda ihmisoikeuksien ja oikeusvaltiokehityksen näkökulmia mukaan entistä vahvemmin.

Hanke on luonteeltaan viestinnällinen ja sen tavoitteena on tuottaa aiheesta riippumatonta ja yleistajuista tietoa monikanavaisesti muun muassa podcasteja, keskustelutilaisuuksia, painettuja julkaisuja ja sosiaalista mediaa hyväksi käyttäen. Tässä keskeisessä roolissa on yhteistyö Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa, joka vastaa hankkeessa podcastin tuotannosta ja julkaisutilaisuuden järjestämisestä sekä osallistuu hankkeesta viestimiseen.

Ulkoministeriö on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen vuodelle 2020.

Hankkeen julkaisut:

Osana hanketta tuotettiin podcast Eurooppalainen Suomi ry:n toimesta. SaferGloben tutkijat Kari Paasonen ja Ronja Karkinen keskustelivat Euroopan suunta -podcastissa EU-maiden aseviennistä, ihmisoikeuksista ja oikeusvaltiokehityksestä.

Hankkeen keskeisiä löydöksiä esiteltiin SaferGloben ja Eurooppalainen Suomi ry:n järjestämässä webinaarissa 26.11.2020. Alustamassa olivat SaferGloben tutkijat Ronja Karkinen ja Kari Paasonen. Paneelikeskusteluun osallistuivat Eurooppalaisen Suomen varapuheenjohtaja Gurmann Saini, toinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma ja tutkija Ronja Karkinen. Keskustelua moderoi tutkija Kari Paasonen. Tallenne webinaarista on katsottavissa alta.

Avaintiedot

  • Vuosi
    2020
  • Tekijät
    Kari Paasonen, Ronja Karkinen, Timmy Trümpler
  • Rahoittaja
    Ulkoministeriö, Eurooppatiedotus