Arms Trade Treaty

SaferGloben raportti ”Arms trade treaty signatory states – gaps and possibilities for treaty universalization” keskittyy pohtimaan kansainvälisen asekauppasopimuksen (Arms Trade Treaty, ATT) universalisaatioon liittyviä ongelmia: miksi lähes 40 maata on allekirjoittanut sopimuksen mutta ei ole vielä liittynyt siihen? Miten sopimuksen laajennuspyrkimyksiä voitaisiin tehokkaimmin edistää? Asekauppasopimukseen oli syyskuuhun 2017 mennessä liittynyt 92 YK:n jäsenvaltiota. Lisäksi on joukko maita, jotka parhaillaan työstävät kansallisia toimiaan liittyäkseen siihen mahdollisimman pian.

Merkittävimpiä allekirjoittajamaiden liittymistä hidastavia tekijöitä ovat tutkimuksen mukaan turvallisuuspoliittiset tekijät, puutteelliset tiedot valvonnan tärkeydestä ja vaadituista järjestelmistä, ongelmat tiedonkulussa, sisäpoliittisten tekijöiden ja prosessien aiheuttamat haasteet sekä puolustusteollisuuden ilmaisema huoli kaupan valvonnan lisäämisen mahdollisesti mukanaan tuomista rajoitteista. Raportissa esitellään joukko ehdotuksia, joita maat itse tai kansainvälinen yhteisö voisivat käyttää tukemaan ATT:n universalisaatiota.

Linkki julkaisuun:

Arms Trade Treaty Signatory States – Gaps and Possibilities for Treaty Universalization

Avaintiedot

  • Vuosi
    2017
  • Tekijät
    Elli Kytömäki
  • Rahoittaja
    SaferGlobe, Ulkoministeriö