Ydinterrorismin vastaisen globaalialoitteen (GICNT) arviointi

Ydinterrorismin vastainen globaalialoite (The Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism, GICNT) perustettiin Venäjän ja Yhdysvaltain yhteistyön pohjalta vuonna 2006. Sen tarkoituksena on estää ydin- ja radioaktiivisten aineiden käyttö terroristisiin tarkoituksiin ja varautua tilanteisiin, jossa nämä aineet ovat joutuneet valvonnan ulkopuolelle.

SaferGloben raportissa arvioitiin aloitteen roolia ydinterrorismin torjunnassa, sen saavutuksia ja haasteita sekä aloitteen tulevaisuutta. Hanke toteutettiin yhteistyönä suomalaisen SaferGloben sekä hollantilaisen CCSL (Centre for Conflict and Security Law) -tutkimusinstituutin kanssa. Raportin tilasivat Hollannin ja Suomen ulkoministeriöt. Kummatkin maat ovat osallistuneet aktiivisesti GICNT:n toimintaan: Hollanti on GICNT:n toimintaa koordinoivan IAG:n (Implementation and Assessment Group) puheenjohtaja, kun taas Suomi johtaa yhtä aloitteen kolmesta työryhmästä (Nuclear Detection Working Group, NDWG). SaferGlobe kontribuoi myös Haagissa 15.–16.6.2016 järjestetyn 10-vuotiskokouksen valmistelutyöhön.

Linkki julkaisuun:

Ten Years of the Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism (GICNT): Strengths, Challenges and the Way Forward

Avaintiedot

  • Vuosi
    2016
  • Tekijät
    Tytti Erästö, Jonathan Herbach
  • Rahoittaja
    Ulkoministeriö