Konfliktikompassi

Tiivistelmä
Arviolta miljardi ihmistä asuu haurailla alueilla eliKonfliktikompassi_fb alueilla, joilla valtioiden resurssit ja toimintakyky ovat heikot. Haurailla alueilla yksittäinen ja vakaiden yhteiskuntien näkökulmasta merkityksettömältä tuntuva tapahtuma voi eskaloida poliittiset ja sosioekonomiset jännitteet väkivaltaisiksi konflikteiksi.

Haurailla alueilla on riskien lisäksi myös potentiaalia ja mahdollisuuksia kehittyä kohti vakaampaa ja demokraattisempaa valtiota. Yhä useammat yritykset ja järjestöt toimivatkin näillä alueilla. Globalisoituneessa maailmassa konfliktit vaikuttavat organisaatioiden toimintaan. Vaikutukset näkyvät usein hyvin konkreettisesti niiden omassa toiminnassa: hankkeiden toteutus hidastuu, alihankkijoiden tuotantoon tulee katkoksia tai oman henkilöstön kesken esiintyy ristiriitoja. Toiminnasta tulee haastavaa, mutta ei mahdotonta.

Ratkaisut löytyvät konfliktisensitiivisistä työtavoista ja isäntämaan partnereiden kanssa tehtävästä yhteiskehittelystä. Alkuun pääsette esimerkiksi Konfliktikompassi-sovelluksen avulla. Työkalu on tarkoitettu haurailla alueilla toimiville tai niille suuntaamassa oleville järjestöille ja yrityksille. Sen avulla voi kartoittaa toiminnan keskeisiä riskejä ja mahdollisuuksia niin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa kuin arvioitaessa saavutettuja tuloksia.

Siirry sovellukseen

Kuva2_iso

Kuva1_iso

Konfliktikompassi / Tekijä(t): Maria Mekri ja Jarmo Pykälä / Kustantaja: SaferGlobe / Julkaisuvuosi: 2014  / Ulkoasu: Sovellus ja esite (A5, väri)

TuettuUMnKehitysyhteistyova