Konfliktikompassi-sovellus helpottaa yrityksiä ja järjestöjä rakentamaan toimintansa kriisejä sietäväksi ja vakauttavaksi

Globalisoituneessa maailmassa konfliktit vaikuttavat organisaatioiden toimintaan. Tämä koskee yhtä lailla kansalaisjärjestöjä, yrityksiä kuin valtiohallintoa. Toimintaympäristön muuttuessa myös organisaation oma toiminta muuttuu: hankkeiden toteutus vaikeutuu, alihankkijoiden tuotantoon tulee katkoksia, tai oman henkilöstön väliset ristiriidat nousevat pinnalle. Lue lisää ja tutustu sarjakuvaan tai siirry sovellukseen

Kuva2_iso