Osallistavuus ja tasa-arvo EU:n rauhantyössä

Naisten osallistamista rauhanrakennustyöhön ja konfliktien ehkäisyyn kansallisessa ja kansainvälisessä päätöksenteossa vaativa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 syntyi vuonna 2000. SaferGloben julkaisu tarkastelee sitä, mistä päätöslauselmassa on kyse ja miten se näkyy käytännössä EU:n rauhantyössä, entä siviilikriisinhallintakoulutuksessa. Julkaisussa käsitellään myös sitä, miltä näyttää naisten tulevaisuus Afganistanissa, millaista tasa-arvotyötä tehdään EULEX-Kosovo opereaatiossa ja miten Georgian sota vaikutti siviiliväestöön.

Saatavuus: Lataa sähköisessä muodossa

Osallistavuus ja tasa-arvo EU:n rauhantyössä / Tekijä(t): Tuuli Hongisto, Anne Koivula, Timmy Trümpler / Sarja: erillinen julkaisu / Kustantaja: SaferGlobe Finland / Julkaisuvuosi: 2014 / Sivuja: 11 / Ulkoasu: A4, väri / ISBN: –