Seminaariraportti: Näkökulmia työllisyyteen, turvallisuuteen ja maahanmuuttoon — onko näiden välillä yhteyttä?

SaferGlobe -tutkimusverkosto järjesti huhtikuussa 2016 seminaarin, joka tt_seminaariraportti_kansitarkasteli työllisyyden, turvallisuuden ja maahanmuuton välisiä suhteita. Seminaarin taustana oli yhteiskunnallisessa keskustelussa usein esiin nouseva ajatus työttömyydestä tekijänä, joka ajaa ihmistä monen tyyppisiin väkivaltaisuuksiin.

Seminaari selvitti sitä, mitä oikeastaan tiedämme työttömyyden ja väkivaltaisuuden suhteesta. Aiheuttaako työttömyys tosiaan turvattomuutta? Entä voidaanko työllisyyttä lisäämällä lisätä turvallisuutta?

Seminaari toteutettiin osana SaferGloben hanketta Työllistymisen merkitys turvallisuusnäkökulmasta. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Seminaariraportti tiivistää seminaarin keskeisen sisällön.

Saatavuus: Lataa sähköisessä muodossa

Seminaariraportti: Näkökulmia työllisyyteen, turvallisuuteen ja maahanmuuttoon — onko näiden välillä yhteyttä? / Tekijä(t): Kari Paasonen (toim.) / Sarja: Raportti / Kustantaja: SaferGlobe / Julkaisuvuosi: 2016 / Sivuja: 4 /  Ulkoasu: A4, väri / ISBN: 978-952-6679-08-2