Seminaariraportti: työllisyyden ja turvallisuuden suhde monimutkainen

SaferGlobe järjesti huhtikuun alussa seminaarin otsikolla ”Näkökulmia työllisyyteen, tt_seminaariraportti_kansiturvallisuuteen ja maahanmuuttoon — onko näiden välillä yhteyttä?”. Seminaarin keskeisen sisällön tiivistävä seminaariraportti on nyt luettavissa tästä.

Seminaarissa pohdimme, voidaanko työllisyyttä lisäämällä lisätä turvallisuutta. Seminaarin puhujista erikoistutkija Maili Malin lähestyi aihetta maahanmuuttajien ja työllisyyden näkökulmasta, yliopistotutkija Mikko Aaltonen kriminologian näkökulmasta ja kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen radikalisoitumisen ehkäisyn näkökulmasta.

Seminaari toteutettiin osana SaferGloben hanketta Työllistymisen merkitys turvallisuusnäkökulmasta. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.