Suomen asevienti 2008

SaferGlobe Finland
Julkaisutiedote 29.10.2010

Rauhan ja turvallisuuden tutkimusverkosto SaferGlobe Finland julkaisi tänään ensimmäisen Suomen asevientiä seuraavan raportinsa. Raportin teemana ovat pienaseet, joita kutsutaan aikamme joukkotuhoaseiksi, koska niillä surmataan vuosittain 300 000 ihmistä. Pienasekysymykset olivat myös Suomen Etyj-puheenjohtajuuskauden yksi kolmesta painopisteestä vuonna 2008. Kampanjaa varten ulkoministeriö julkaisi retrohenkisen Tetris-pelin nimeltään ”Poista pienaseet konfliktialueilta”.

Raportin keskeisin osa on niin sanottu Harmaa lista, jonka tarkoituksena on verrata asevientiä yhtenä ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä kauppapolitiikan osa-alueena Suomen viralliseen politiikkaan sekä nostaa esille EU:n aseviennille asettamia kriteereitä juuri ihmisoikeuksien näkökulmasta. Harmaalla listalla on sellaisia Suomen aseviennin kohdemaita, jotka ovat kehitysmaita, ei-demokraattisia valtioita tai maita, joissa oli vakavia ihmisoikeusloukkauksia, korkea väkivaltakuolleisuus tai meneillään aseellinen konflikti.

Raportin erillisissä artikkeleissa tarkastellaan suomalaisten patruunoiden löytymistä Indonesiasta ja patruunavientiä Kiinaan sekä Latinalaisen Amerikan asekauppaa.

Lataa ja lue raportti