Rapoportin palkinnon 2024 haku on avattu

Anatol Rapoport -rauhantutkimusrahasto avaa haettavaksi palkinnon rauhaa tukevalle lopputyölle tai pro gradu -tutkielmalle.

Palkittavan työn tulee olla korkeakoulutasoinen lopputyö, joka on hyväksytty vuonna 2023 tai 2024. Palkinnon perusteissa arvioidaan työn tieteellisiä ansioita, monitieteellistä tutkimusotetta, työn sovellettavuutta käytännön työhön sekä tulevaisuuteen katsovaa, rauhaa uudistavaa näkemystä.

Vuoden 2023 palkinto on suuruudeltaan 1000 euroa, ja se jaetaan syyskuussa 2024. Palkittu ja kunniamaininnan saaneet pääsevät esittelemään omaa työtään palkinnon jaon yhteydessä järjestettävässä seminaarissa suomalaisille rauhantutkimuksen ja -työn toimijoille.

Ehdotukset palkinnon saajaksi on tehtävä 30.8.2024 klo 16.15 mennessä. Ehdotuksen palkittavasta työstä voi tehdä lopputyön tekijä tai esimerkiksi hänen ohjaajansa. Ehdotukset tehdään verkkolomakkeella tästä

Anatol Rapoport -rauhantutkimusrahasto tukee monitieteellistä rauhantutkimusta ja tutkimustiedon julkistamista. Rahasto on Leo Mechelin Säätiön (https://leomechelinsaatio.fi/) yhteydessä toimiva nimikkorahasto. Sen peruspääomana ovat neljältä rauhantutkimusta arvostavalta yksityishenkilöltä vuonna 2020 saadut lahjoitukset. Ajatushautomo SaferGlobe toimii rahaston asianhoitajana.

Lisätietoja rahastosta ja Leo Mechelin Säätiöstä: https://leomechelinsaatio.fi