Vammaisuus ja laaja turvallisuus Etyjin toiminnassa

Sotien, kriisien ja pakolaisuuden yhteydessä vammaiset henkilöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. SaferGlobe toteutti yhteistyössä Kynnys ry:n kanssa selvityksen vammaisten asemasta suhteessa laajaan turvallisuuteen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) toiminnassa. Kynnys ry on suomalainen eri tavoin vammaisten ihmisten ihmisja perusoikeusjärjestö. Etyj perustaa toimintansa laajaan turvallisuuskäsitykseen. Vammaisten oikeudet sisältyvät erityisesti turvallisuuden inhimilliseen ulottuvuuteen. Selvityksessä tarkasteltiin Etyjin toimintaan erityisesti vammaisten ihmisten poliittisen osallistumisen ja syrjimättömyyden puolesta tehtävän työn alalla. Lisäksi selvityksessä esiteltiin vammaisten oikeuksien sopimusperustaa ja Suomen toimintaa Etyjissä vammaisten oikeuksien edistäjänä. Selvityksen erityisenä painopisteenä tarkasteltiin vammaisten henkilöiden asemaa Ukrainan konnfliktin keskellä ja tapaa, jolla Etyj on huomioinut vammaisten aseman osana toimintaansa Ukrainassa. Selvityksessä hyödynnettiin Etyjin asiakirja-aineiston ohella Kynnyksen Ukrainassa tekemiä haastatteluja sekä Etyjin työntekijöiden haastatteluja.

Vammaisten oikeuksien huomioiminen osana kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia on verrattain uusi asia. Kansainvälisellä tasolla tärkein universaali vammaisten oikeuksia määrittelevä sopimus on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista vuodelta 2006. Suomi on Etyjin osallistujavaltiona pyrkinyt johdonmukaisesti edistämään vammaisten oikeuksia.

Linkki julkaisuun:

Vammaisuus ja laaja turvallisuus Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) toiminnassa

Avaintiedot

  • Vuosi
    2017
  • Tekijät
    Johannes Lehtinen, Kalle Könkkölä, Tuomas Tuure
  • Rahoittaja
    Ulkoministeriö