Osallistavuus ja tasa-arvo kriisinhallinnassa

Tasa-arvoisen rauhanrakentamisen merkitys lisääntyy – EU:lla vielä tekemistä Väkivalta konflikteissa kohdistuu useimmiten huomattavissa määrin siviileihin ja siten myös naisiin. Naiset ja lapset ovat konflikteissa osallisuutensa ja kokemustensa kautta sekä uhreja että asiantuntijoita. Miesten mentyä sotaan naiset toimivat arjen ja talouden ylläpitäjinä. Täten naisilla on näkemystä konfliktien ratkaisemiseen ja kestävän rauhan luomiseen. He vaikuttavat myös suuresti lastensa ja lastenlastensa asenteisiin ja käyttäytymiseen. Vain ottamalla […]

Lue lisää

Miehet voivat tukea tasa-arvon edistämistä turvallisuuspolitiikassa

SaferGlobe jakaa kansainvälisen asevalvontatutkimuksen asiantuntijajärjestön huolen tasa-arvon toteutumisesta. Article 36 nosti toukokuussa esille protestin siitä, ettei sukupuolten välinen tasa-arvo toteudu kansainvälisessä turvallisuus- ja rauhantyössä. Protestin taustalla oli erityisesti YK:n tiloissa järjestetty Tavanomaisten aseiden tarkastelukonfrenssi (CCW), johon kutsutuista 17 asiantuntijasta yksikään ei ollut nainen. Autonomisten ja robottiaseiden valvontaa tutkivien asiantuntijoiden joukossa on kuitenkin lukuisia naisia. Article 36 puuttui ongelmaan […]

Lue lisää