Developing EU’s Crisis Management: Focus on Personnel

IECEU-hanke (Improving the Effectiveness of Capabilities in EU Conict Prevention) pyrkii kehittämään EU:n kykyjä konfliktinehkäisyyn. Hankkeen tulokset osoittavat, että mandaatin muotoilulla ja yhteistyöllä paikallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa on merkittävä vaikutus missioiden ja operaatioiden vaikuttavuuteen. Näiden kahden tekijän lisäksi henkiöstöllä ja heidän pätevyydellään on keskeinen rooli vaikuttavuuden luomisessa. Tässä Policy Briefissä arvioidaan henkilöstöasioiden nykytilaa ja annetaan aiheeseen liittyviä politiikkasuosituksia.

Yleisesti ottaen missioiden ja operaatioden henkilöstö on motivoitunutta ja osaavaa. Henkilöstön pätevyydessä, taidoissa ja soveltuvuudessa on kuitenkn huomattavan suurta vaihtelua. Henkilöstön vähyys ja nopea vaihtuvuus aiheuttavat missioille ja operaatiolle usein ongelmia. Ongelmia voidaan lieventää etukäteiskoulutuksella sekä vastuunvaihdon standardoimisella. Henkilöstöön liittyviä haasteita tunnistettiin neljä. Parhaimpien asiantuntijoiden rekrytoiminen on haastavaa ja rekrytoinnin standardeissa on puutteita. Vastuunvaihdon menettelytavoissa ja tehtäväkohtaisessa koulutuksessa on heikkouksia. Henkilöstön väärinkäytöksiin puuttumiseen ei ole selkeitä toimintatapoja. Pehmeille taidoille annetaan vähän merkitystä rekrytoinneissa. Mainittuihin haasteisiin voidaan vastata standardoinnilla ja olemassaolevien standardien paremmalla seuraamisella.

Developing EU’s Crisis Management: Focus on Personnel / Sarja: Policy Brief / Numero: 1/2018 / Tekijä(t): Maria Mekri, Kari Paasonen.  Julkaisija: SaferGlobe / Julkaisuvuosi: 2018 / Sivuja: 4 / Ulkoasu: A4, väri / ISBN: 978-952-6679-21-1 (painettu), 978-952-6679-22-8 (pdf)