IECEU:n tuloksiin pohjautuva Policy Brief käsittelee henkilöstöä EU:n kriisinhallinnassa

SaferGlobe on tänään julkaissut Policy Briefin otsikolla ”Developing EU’s Crisis Management: Focus on Personnel”. Julkaisu perustuu tammikuussa 2018 päättyneen kolmivuotisen IECEU-hankkeen tuloksiin (Improving the Effectiveness of Capabilities in EU Conict Prevention). Hanke pyrki kehittämään EU:n kykyjä konfliktinehkäisyyn. Nyt julkaistu Policy Brief on luettavissa täältä.

Edellinen SaferGloben IECEU:hun liittynyt Policy Brief otsikolla ”IECEU’s Five Findings from the Comparative Analysis of EU’s Crisis Management” on luettavissa täällä.