SaferGlobe 10 vuotta: rauhanalan ekosysteemi kaipaa laajentamista ja vahventamista

 

Maria Mekri
SaferGloben toiminnanjohtaja

Teksti päättää SaferGloben 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistavan blogisarjan, jossa muistellaan järjestön ensimmäistä vuosikymmentä ja pohditaan rauhan ja turvallisuuden tutkimuksen tulevaisuutta.

Rauhanalan nykyhaasteina ovat kokemukseen perustuvan innovaatiotoiminnan sekä kehittämisen puute. Innovaatiotoiminnassa tarvitaan sekä tilaa reflektioon että haasteiden ratkaisuun perustuvaa monimuotoista monitoimijayhteistyötä viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, erilaisten tutkijatahojen ja muiden välillä. Rauhanalan innovaatioissa Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus tukeutua omiin vahvuuksiinsa ja luoda vakaampaa maailmaa.

Ihmiskunnan näköpiirissä on tulevaisuudessa kaksi perustavaa haastetta: kasvava konfliktiherkkyys ja ilmastonmuutos. On oletettavaa, että rauhan tekemisen ja konfliktinehkäisyn tarve korostunee entisestään lähitulevaisuudessa.

Siinä missä ilmastonmuutoksen torjuntaan on luotu laaja sekä kansallinen että kansainvälinen ekosysteemi, jossa on mukana valtiotoimijoita kaikilta aloilta – yrityksiä, ajatushautomoita, yliopistoja, kansalaisjärjestöjä ja yksilöitä – on rauhanrakentamisprosesseissa ekosysteemin rakentaminen vakaissa länsimaissakin vasta aluillaan. Rakenteemme perustuvat vieläkin ajatukseen, että konfliktit ovat jossain muualla, joten rauhanrakentamisen osaamista tarvitaan vain siellä jossain. Kokonaisturvallisuudesta on kuitenkin puhuttu jo vuosia. Mitä kompleksisemmassa maailmassa elämme, sitä tärkeämpää olisi kehittää nykytapoja tehdä rauhaa – eli tehdä rauhaa paremmin.

Käytännön toiminnan ja poliittisen vaikuttavuuden lisäksi Suomessa tulisi tuottaa entistä enemmän rauhantekemisen substanssia siten, että voimme tukea kansainvälistä rauhaa myös uusien työtapojen ja mekanismien luomisessa ja kehittämisessä. Vahvana rauhanmaana meidän on mahdollista vaikuttaa siihen, miten rauhaa tehdään sekä havaitsemiimme kehityskohteisiin. Mielenkiintoisen substanssin kautta voimme kasvattaa kansainvälistä kiinnostavuuttamme.

Tehdäksemme rauhaa paremmin tarvitsemme laajemman ja vahvemman ekosysteemin, vahvemman rauhanalan sekä uuden fokuksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Nämä mahdollistaisivat suomalaisen rauhanosaamisen kansainvälisen kiinnostavuuden pitkälle tukevaisuuteen.

Rauhanalalle on nykytilanteessa tyypillistä aivovienti, alanvaihdot ja haastava ikäpyramidi, jossa nuoria olisi alalle tulossa paljonkin, mutta työpaikkoja on tarjolla vähän. Upeita senioreita on, mutta heidän urapolkujaan kuunnellessa käy selväksi, että kyseessä ovat poikkeusyksilöt, jotka ovat osanneet löytää itselleen tien vaikka läpi harmaan kiven. Kokonaista alaa ei voi perustaa huippuyksilöiden varaan.

Työpaikkojen luominen vaatii sekä uuden rahoituksen että ansaintalogiikan luomista rauhanalan innovaatioon ja kehittämiseen.  Kansainvälisesti rauhanala kasvaa, kehittyy ja rahoitustakin on entistä enemmän saatavilla. Nämä kansainväliset rahahanat ovat suomalaisille toimijoille usein saavuttamattomissa, koska taustatuen puutteesta toiminta on heikoissa kantimissa ja kansainvälinen kilpailu on kovaa.

Suomalaisella monitoimijayhteistyöllä, innovaatioilla ja kehittämisellä voimme luoda aidosti vahvaa rauhanosaamista, jossa tuomme uusia ratkaisuja kansainvälisille kentille ja luomme substanssia rauhan tekemiseen. Tämän prosessin keskiössä SaferGlobe on.

Samalla kun kehitämme toimintaa, pyrimme myös luomaan uudenlaista ansaintalogiikkaa sekä tuomaan Suomeen entistä enemmän kansainvälistä rahoitusta. Akilleen kantapäänä meillä on kuitenkin rahoituspohjan heikkous verrattuna näkyvyyteemme ja vaikuttavuuteemme. Muilla kun on ne miljoonat, meillä kymppitonnit. Tukeaksemme paremmin rauhanalaa, SaferGlobekin tarvitsee vahvempaa tukea.

Blogiteksti pohjautuu CMC:n Siviilikriisinhallinnan erikoisjulkaisussa 2021 julkaistuun Maria Mekrin artikkeliin ”Suomalainen rauhanalan ekosysteemi kaipaa laajentamista ja vahventamista” s. 29-31. Koko artikkelin voi lukea tästä. Työtämme rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi voit tukea täältä.