Afganistan Johdatus maahan ja kulttuuriin on nyt ladattavissa.

SaferGloben v. 2012 julkaisema kirja Afganistan Johdatus maahan ja kulttuuriin on nyt ladattavissa sekä julkaisusivujemme kautta että tästä.

Afganistan – Johdatus maahan ja kulttuuriin on tarkoitettu antamaan perustiedot maahan lähteville ja Afganistaniin liittyvien kysymysten parissa työskenteleville henkilöille sekä organisaatioille.

Afganistan asettaa monenlaisia haasteita maahan työskentelemään tuleville ulkomaalaisille, joiden vaikeudet ymmärtää ja lukea paikallista kulttuuria ja yhteiskuntaa ovat myös olleet yhtenä taustatekijänä rauhantiellä viime vuosien aikana koettuihin poliittisiin umpikujiin ja vaikeuksiin.

Tämä teos antaa ensiaskeleet kohti kulttuurillista ymmärtämystä lyhyessä ja helppolukuisessa muodossa. Vieras yhteiskunta, jonka sisäinen luottamus on rikkoutunut vuosikymmenten konfliktien aikana moneen kertaan, ei helposti avaudu maahan lyhyehkölle komennukselle tulevalle ulkomaalaiselle.

Teoksen kaksitoista artikkelia valottavat Afganistanin yhteiskuntaa ja afgaanien elämää eri näkökulmista. Erityisesti vuosia maassa työskennelleiden suomalaisten omiin kokemuksiin perustuvat neljä artikkelia avaavat lukijalle Afganistanin todellisuutta.