Muuttuva asekauppa – Tapaustutkimus Suomesta ja Israelista

SaferGlobe Finland
Julkaisutiedote 5.10.2012

Rauhan ja turvallisuuden tutkimusverkosto SaferGlobe Finland julkaisi tänään asekaupan historiallista kehitystä ja sen mukanaan tuomia haasteita tarkastelevan taustapaperin. Muuttuva asekauppa -julkaisussa aihetta lähestytään Suomen ja Israelin välisen tapaustutkimuksen kautta. Asiasta on ilmestynyt tänään artikkeli KU Viikkolehdessä.

Suomen ja Israelin välinen asekauppa sai alkunsa metalliteollisuudesta 1940-luvulla, minkä jälkeen se on kehittynyt laaja-alaiseksi turvallisuusteknologia- ja tutkimusyhteistyöksi. Samalla se on muuttunut valtioiden välisestä kaupankäynnistä yritysten yhteistyöksi ja alihankintaketjuiksi.

Keskustelu asekaupan kipupisteistä on Suomessa edelleen vaikeaa, koska asekauppapolitiikkamme ei ole riittävän läpinäkyvää. Selvitys havainnollistaa julkilausuttujen poliittisten tavoitteiden ja käytännön asekaupan välistä ristiriitaa. Julkinen mielipide on vaikuttanut asekauppapolitiikkaan. Ensimmäisten vuosikymmenten aikana maiden välistä asekauppaa leimasi valtion legitiimin itsepuolustusoikeuden täyttäminen ja myöhemmin keskustelu on keskittynyt ihmisoikeuskysymyksiin.

Julkaisu muistuttaa aseiden leviävän ja päätyvän helposti muille kuin alkuperäisiksi tarkoitetuille käyttäjille. Suomesta Israeliin lisensoitu kranaatinheitinteknologia on myyty edelleen muun muassa Iranin armeijalle. Asekaupan hallinta ei ole ongelma vain asevalvonnan kannalta vaan asettaa haasteita myös huoltovarmuudelle. Julkaisussa pohditaan miten Suomen käyttämän aseteknologian varaosa- ja huoltotarpeeseen vaikuttaa se, että toimittajavaltio on osapuolena aseellisessa konfliktissa.

Tilaa julkaisu