Suomen asevienti 2010

SaferGlobe Finland
Julkaisutiedote 26.4.2012

Rauhan ja turvallisuuden tutkimusverkosto SaferGlobe Finland on julkaissut Suomen vuoden 2010 asevientiä koskevan raportin. Raportti käsittelee sotatarvikkeiden, kaksoiskäyttöteknologian ja siviiliaseiden sekä siviiliammusten viennin lisäksi erityisteemana ydinaseita.

Raporttiin on koottu harmaa lista aseviennin kohdemaista. Aseiden ja sotatarvikkeiden vieminen harmaan listan maihin saattaa rikkoa EU:n asevientikriteereitä vastaan sekä vaarantaa Suomen ulkopolitiikan virallisten tavoitteiden kuten ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisen toteuttamista.

Vuoden 2010 harmaalle listalle päätyi 55 maata yhteensä 99 vientimaasta. Niistä 30 oli sotatarvikeviennin kohteena. Kohdemaista huomionarvoisia ovat Saudi-Arabia, Irak sekä huumekartelleja vastaan sotaa käyvä Meksiko, jonne puolustusministeriö antoi vuonna 2010 luvan viedä tarkkuuskivääreitä.

Suomalaisin varoin rahoitetaan ydinaseiden valmistusta
Suomalaiset ammattiliitot, eläkevakuutuslaitokset, kirkko ja pankit tekevät suomalaisten varoin sekä suoria että epäsuoria sijoituksia ydinaseita valmistaviin tai niitä rahoittaviin yhtiöihin. Sijoittajaorganisaatiot puolustavat sijoituksiaan sillä, ettei ydinaseita kieltäviä kansainvälisiä sopimuksia ole.

Lataa ja lue julkaisu

 

Tiivistelmä (PDF)     Summary (PDF)     Sammanfattning (PDF)

 

Sijoittajien kommentit

 

Katso Suomen asevienti -video