Vuoden 2021 Rapoport palkinto

Uutta teknologiaa voidaan käyttää rauhan rakentamisessa – Rapoport-palkinto Aino Piirtolalle

Rapoport-palkinto myönnettiin KTM Aino Piirtolalle tutkimuksesta Exploring Peacetech Platforms and Their Connection to End User Empathy. Tutkimus on Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun tehty pro gradu -tutkielma.

Teknologian käytön mahdollisuuksia rauhan ylläpitämiseksi on tutkittu vielä melko vähän. Piirtolan tutkimus osoitta, että teknologioiden koetaan mahdollistavan paremmat ja kestävämmät rauhanporsessit, jos teknologian käyttöä vain lisätään rauhanrakentajien työssä. Parhaiten toimivat sosiaalinen media ja immersiiviset teknologiat, kuten virtuaalitodellisuus, kun niitä käytettiin tarinoiden välittämiseen ja levittämiseen. Teknologian avulla voidaan vahvistaa empatiaa ja siten tukea rauhaa.

”On upeaa saada tunnustus tekemästään työstä. Gradun suunnitteleminen, tutkimuksen toteuttaminen ja lopputyön kirjoittaminen ovat melko suuri ja raskaskin prosessi. Olen ennen kaikkea iloinen siitä, että tutkimustani pidetään kiinnostavana – eihän se ole mikään perus-kauppis juttu”, Piirtola sanoo.

Piirtolan tutkimus on luettavissa Aalto-yliopiston sivuilta.

Tunnustus rauhan edistämisestä tutkimuksella

Anatoli Rapoport -rauhantutkimusrahasto on Leo Mechelin säätiössä oleva nimikkorahasto. Rapoport-palkinto jaettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran.

”Rauhaa edistävää tutkimusta on mahdollisuus tehdä monella eri tieteenalalla. Valitettavasti moni ansiokas tutkimus ei saa riittävästi huomiota, vaikka niitä olisi mahdollisuus hyödyntää kriisien estämisessä ja ratkaisemisessa. Meillä on aivan tuoreitakin esimerkkejä siitä, etteivät asevaraiset turvallisuusratkaisut ole toimivia”, rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Kari Välimäki sanoo.

Palkinnon saajaksi ehdotettiin kaikkiaan kahdeksaa tutkimusta. Ehdolla olleet työt olivat pro gradu tutkielmia Aalto-, Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen yliopistoista.

Rapoport-palkinto

Rapoport-palkinnon jakaa Anatoli Rapoport -rauhantutkimusrahasto korkeakoulutasoiselle lopputyölle. Palkinnon myöntämisessä arvioidaan tieteellisiä ansioita, monitieteellistä tutkimusotetta, työn sovellettavuutta käytäntöön sekä tulevaisuuteen katsovaa, rauhaa edistävää näkemystä.

Vuoden 2021 palkinto oli suuruudeltaan 1000 euroa. Palkinto jaettiin yhteistyössä rauhan ja turvallisuuden ajatushautomo SaferGloben kanssa. Kanadan Suomen suurlähetystön edustajat osallistuivat palkinnonjakotilaisuuteen. Anatoli Rapoport asui ja työskenteli merkittävän osan urastaan Kanadassa.

Palkinto jaettiin Suomen YK-nuorten järjestämän Nuorten YK-viikon seminaarin yhteydessä lauantaina 25.9.2021.


Anatoli Rapoport -rauhantutkimusrahasto tukee monitieteellistä rauhantutkimusta ja tutkimustiedon julkistamista. Rahasto on Leo Mechelin säätiön yhteydessä toimiva nimikkorahasto. Sen peruspääomana ovat neljältä rauhantutkimusta arvostavalta yksityishenkilöltä vuonna 2020 saadut lahjoitukset. Rahaston tavoitteena on tulla merkittäväksi suomalaisen rauhantutkimuksen tukijaksi ja se ottaa vastaan lahjoituksia pääomansa kartuttamiseksi.