Turvallisuuden ulottuvuudet

Turvallisuuskäsitteet muuttuvat turvallisuusuhkien ja niiden kohteiden muuttumisen myötä. Uhkat eivät ole ensisijaisesti sotilaallisia, vaan esimerkiksi taloudellisia, ympäristöllisiä ja terveydellisiä. Uhkat eivät ole aina yleismaailmallisia, vaan yksilöt, yhteisöt ja yhteiskunnat kohtaavat erilaisia uhkia maasta tai alueesta riippuen. Viime vuosina tutkimuksessa ja politiikassa on käytetty muun muassa käsitteitä inhimillinen turvallisuus, laaja turvallisuus, yhteiskuntaturvallisuus, sisäinen turvallisuus ja sotilaallinen turvallisuus.

SaferGlobe tarkastelee tutkimuksissaan turvallisuuden jatkuvaa muuttumista. Se arvioi turvallisuuskäsitteiden soveltuvuutta eri käytännön tilanteisiin, selvittää turvallisuuteen kohdistuvia uhkia ja niiden syitä sekä tarjoaa konkreettisia keinoja turvallisuuden edistämiseen. Tutkimuskohteina ovat niin konfliktialueet, joissa turvallisuuden edistäminen on merkittävä osa kestävän rauhan saavuttamista, kuin vakaammat yhteiskunnat.