Lausunto siviilikriisinhallintalain muutoksesta

SaferGloben antama lausunto siviilikriisinhallintalain lakiehdotukseen.

Lausunnossa SaferGlobe ehdottaa, että lakiehdotuksesta tehdään vaikutusarviointi taustavirattomien asiantuntijoiden näkökulmasta, sekä poistetaan taustavirattomia koskevat rajoitukset karenssi-ajan ja sekondeeraukseen liittyvien aikarajoitusten suhteen.

Ehdotusta tukevia kantoja on kolme:

  1. Lakiehdotuksessa on haasteita sekä yhdenvertaisuuden että perustuslaillisuuden toteutuksessa.
  2. Lakiehdotus vaikeuttaa Suomen ulkopoliittisten intressien toteuttamista kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa vähentämällä käytettävissä olevien kokeneiden asiantuntijoiden määrää.
  3. Lakiehdotus rajoittaa siviilikriisinhallinnan kehittämistä ja monimuotoisuutta.

Saatavuus: Lataa sähköisessä muodossa.