Kansalaisten digivalmiudet ja medialukutaito demokratian näkökulmasta  

Peppi Heinikainen ja Elsa Kivinen

Demokraattiset yhteiskunnat ovat riippuvaisia siitä, että kansalaisilla on mahdollisuus tutustua erilaisiin todennettavissa oleviin tietoihin, jotta he voivat muodostaa näkemyksensä erilaisista poliittisista kysymyksistä ja osallistua yhteiskunnassa. Tiedon saatavuus ja kulku vaikuttavat kaikkiin sekä jokapäiväisessä elämässä että kaikilla päätöksenteon tasoilla yhteisöistä kansainvälisiin asioihin. Vaaleissa äänestäminen on yksi keskeinen osallistumisen muoto, johon tiedon saanti vaikuttaa. Tarkoitukselliset, laajamittaiset ja järjestelmälliset disinformaation levittämisyritykset ovat siksi uhka demokratialle, sillä ne voivat vaikuttaa negatiivisesti tiedon saantiin ja vaikuttaa ihmisten päätöksentekoon.

Tästä syystä digitaalinen informaatiolukutaito on keskeinen nykyajan kansalaistaito, sillä se vaikuttaa toimintaamme niin verkossa kuin yhteiskunnassa. Demokraattinen päätöksenteko nojaa vahvasti kansalaisten kykyyn ymmärtää verkossa lukemaansa.

Lue koko julkaisu tästä.