Näkemyksiä EU:n siviilikriisinhallinnan vahvuuksista

TiivistelmäSGF_TP4_kansi_250px
EU:n siviilikriisinhallinnan suurimmat vahvuudet ovat suomalaisasiantuntijoiden mielestä osaava henkilöstö ja kyky rakentaa luottamussuhde konfliktialueen eri osapuoliin. Kyselyyn vastanneet olivat työskennelleet EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioissa sekä niitä valmistelevissa tehtävissä. He liittivät suomalaisuuteen erityisesti mielikuvia puolueettomuudesta ja diplomaattisuudesta. Heidän mukaansa nämä ominaisuudet koskivat sekä suomalaisten osaamista että muiden käsityksiä suomalaisista. Vastaajat kritisoivat EU:n siviilikriisinhallinnan byrokratiaa. Siitä huolimatta enemmistö heistä katsoi operaatioiden saavuttaneen tavoitteitaan.

Saatavuus: Lataa sähköisessä muodossa

Näkemyksiä EU:n siviilikriisinhallinan vahvuuksista / Tekijä(t): Timmy Trümpler / Sarja: Taustapaperi (4) / Kustantaja: SaferGlobe Finland / Julkaisuvuosi: 2013 / Sivuja: 20 / Ulkoasu: A5, väri /  ISBN: 978-952-6679-04-4 (pdf.)