SaferGloben lausunto valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selontekoon

SaferGloben antama lausunto sisäisen turvallisuuden selontekoon.

Lausunnossa SaferGlobe kiinnittää erityistä huomiota ennaltaekäisyn merkitykseen sisäisen turvallisuuden ylläpitämisessä ja parantamisessa. Ennaltaehkäisyn merkitys korostuu tulevaisuudessa, jolloin Suomen on kyettävä käyttämään ja kehittämään omaa osaamistaan alalla.

Lausunnon pääkohdat Suomelle ovat:

  1. Monitoimijayhteistyö on Suomen ainutlaatuinen voimavara
  2. Monitoimijayhteistyössä pitää huomioida koordinointi ja resurssointi
  3. Ennaltaehkäisy vaatii turvallisuusuhkien ennakointia ja ennakointiin liittyvää toimintaa
  4. Oppiminen ja toiminnan kehittäminen on tärkeä osa uutta turvallisuutta

Saatavuus: Lataa sähköisessä muodossa.