Vammaisuus ja laaja turvallisuus Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) toiminnassa

Sotien, kriisien ja pakolaisuuden yhteydessä vammaiset henkilöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj perustaa toimintansa laajan turvallisuuskäsityksen varaan. Etyjin toiminnassa vammaisten oikeudet sijoittuvat ensisijaisesti inhimillisen ulottuvuuden alueelle. Vammaisten oikeuksien saralla Etyj on viime vuosina keskittynyt erityisesti kahteen osa-alueeseen, jotka ovat poliittinen osallistuminen ja syrjimättömyys. Vammaisten poliittisen osallistumisen edistämisen tärkeitä osa-alueita ovat muun muassa esteettömyyden edistäminen, lainsäädännön kehittäminen, osallistumista koskevan tiedon keruu sekä vammaisten osallistumista koskevan tietoisuuden vahvistaminen.

Vammaisten oikeuksien huomioiminen osana kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia on verrattain uusi asia. Kansainvälisellä tasolla tärkein universaali vammaisten oikeuksia määrittelevä sopimus on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista vuodelta 2006. Suomi on Etyjin osallistujavaltiona pyrkinyt johdonmukaisesti edistämään vammaisten oikeuksia.

Saatavuus: Lataa sähköisessä muodossa.

Vammaisuus ja laaja turvallisuus Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) toiminnassa / Sarja: Policy Brief / Numero: 4/2017 / Tekijä(t): Johannes Lehtinen, Kalle Könkkölä, Tuomas Tuure.  Julkaisija: SaferGlobe / Julkaisuvuosi: 2017 / Sivuja: 4 / Ulkoasu: A4, väri / ISBN: 978-952-6679-20-4 (pdf)