IECEU’s Five Findings from the Comparative Analysis of EU’s Crisis Management

IECEU-hanke (Improving the Effectiveness of Capabilities in EU Conflict Prevention) pyrkii kehittämään EU:n kykyjä konfliktinehkäisyyn. Perustuen yli 200 haastatteluun, kvantitatiiviseen kyselyyn ja noin tuhanteen sivuun tutkimusraportteja EU:n kriisinhallinnasta on tehty viisi keskeistä havaintoa. Nämä havainnot esitellään oheisessa policy briefissä.

Ensiksi, vaihtelevuus EU:n missioiden ja operaatioiden välillä ja sisällä on laajaa: kaikissa missioissa ja operaatioissa on heikkouksia ja vahvuuksia. Toiseksi, jotta missiot ja operaatiot voisivat mukautua muuttuviin olosuhteisiin, strategisen suunnittelun mekanismeja pitäisi vahvistaa. Kolmanneksi, erityisesti mandaatin muodostamista ja aiemmista kokemuksista tulleiden oppien hyödyntämistä suunnitteluprosessissa olisi tarpeen parantaa. Neljänneksi, jatkuvalle kehittämiselle on tarvetta viestinnässä, henkilöstöhallinnassa, siviili-sotilas- sekä siviili-siviili-yhteistoiminnassa, stardardoinnissa sekä teknologiassa ja ohjelmistoissa. Viidenneksi, EU:n vahvuuksia kriisinhallinnassa ovat henkilöstön osaaminen sekä EU:n kyky toimia monien kumppanien kanssa.

IECEU’s Five Findings from the Comparative Analysis of EU’s Crisis Management / Sarja: Policy Brief / Numero: 3/2017 / Tekijä(t): Maria Mekri, Kari Paasonen.  Julkaisija: SaferGlobe / Julkaisuvuosi: 2017 / Sivuja: 4 / Ulkoasu: A4, väri / ISBN: 978-952-6679-13-6 (painettu), 978-952-6679-12-9 (pdf)