Euroopan unionin turvapaikkapolitiikka ja laaja turvallisuus

EU:n turvapaikkapolitiikka on turvapaikanhakijoiden määrän kasvettua vuonna 2015 kattanut varsin laajan kirjon erilaisia politiikkatoimia. Suurin este yhteisen turvapaikkapolitiikan tiellä ovat jäsenmaiden väliset ja niiden sisäiset poliittiset ristiriidat. Useimmiten saavutetut neuvotteluratkaisut ovat pienimmän yhteisen nimittäjän mukaisia, mikä käytännössä tarkoittaa, että usein saavutetut ratkaisut enemminkin kaventavat kuin vahvistavat turvapaikanhakijoiden oikeuksia.

Komission esityksissä on pyritty huomioimaan turvapaikanhakijoiden oikeuksia, mutta tämä näkökulma on useimmiten alisteinen turvapaikanhakijoiden valvontaan ja heidän liikkumisensa rajoittamiseen keskittyville ratkaisuille. Turvallisuus on ymmärretty kapeasti viranomaisvalvontana ja kontrollina. Turvapaikanhakijoiden yksilöllinen ja inhimillinen turvallisuus on jäänyt toissijaiseksi. Turvallisuuden eri ulottuvuuksien kattavampi huomioiminen mahdollistaisi hallitun turvapaikkapolitiikan toteuttamisen tavalla, joka samalla tukisi turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksia nykyistä täysipainoisemmin.

Saatavuus: Lataa sähköisessä muodossa.

Julkaisua muutettu 31.10., julkaisusta on poistettu maininta, jonka mukaan EU:n jäsenmaat ovat päässeet sopuun turvallisista alkuperämaista.

Euroopan unionin turvapaikkapolitiikka ja laaja turvallisuus / Sarja: Policy Brief / Numero: 2/2018 / Tekijä(t): Johannes Lehtinen.  Julkaisija: SaferGlobe / Julkaisuvuosi: 2018 / Sivuja: 4 / Ulkoasu: A4, väri / ISBN: 978-952-6679-23-5 (painettu), 978-952-6679-24-2 (pdf)