Mitä viedään ja kenelle

TiivistelmäTP5_kansipieni
Suomen aseiden vientivalvontajärjestelmää ei ole aiemmin arvioitu kokonaisuutena ja taustapaperissa arvioidaan sen vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. Heikkouksia ovat muun muassa systemaattisen sähköisten järjestelmien hyödyntäminen ja ensisijaisesti syynä eivät ole resurssit vaan toimintatavat. Keskeinen ongelma on järjestelmällinen toteutuneen viennin ja tuotteiden loppukäytön valvonta. Esimerkkitapauksena perehdytään Bahrainiin Arabikevään kynnyksellä toimitettuun 3,5 miljoonan euron aselastiin. Se ei tullut lupajärjestelmän rakenteista johtuen valtioneuvoston käsittelyyn, aselastista vain puolelle haettiin vientiluvat ja neljänneksestä raportoitiin julkisesti.

Saatavuus: Lataa sähköisessä muodossa

Mitä viedään ja kenelle – Selvitys asevientivalvontajärjestelmän nykytilasta / Tekijä(t): Elli Kytömäki ja Jarmo Pykälä / Sarja: Taustapaperi (5) / Kustantaja: SaferGlobe Finland / Julkaisuvuosi: 2013 / Sivuja: 36 / Ulkoasu: A5, väri / ISBN: ISBN 978-952-6679-05-1 (pdf)