EU-maiden asevienti ja ihmisoikeudet viennin kohdemaissa 2003–2018

EU-maiden yhteenlaskettu osuus maailman aseviennistä on yli neljännes. Niin Euroopan parlamentissa kuin aseita vievissä jäsenmaissakin keskustelua herättää aseita vastaanottavien valtioiden ihmisoikeustilanne. EU-maat ovat vieneet aseita pääosin maihin, joissa ihmisoikeustilanne on hyvä, mutta vientiä on ollut myös maihin, joissa tilanne ihmisoikeuksien suhteen on erittäin heikko.

Freedom in the World -indeksiin (FIW) perustuen voidaan tarkastella yleisellä tasolla, vievätkö EU-maat aseita maihin,
jotka kunnioittavat heikosti ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Vuosina 2003–2018 ihmisoikeustilanteeltaan heikkoihin maihin suuntautuneen aseviennin osuudessa ei ole tapahtunut selkeitä muutoksia. Perustuen kahdeksan viennin kohdemaan tarkasteluun, ihmisoikeustilanteen heikentyessä EU:n asevienti näyttää joissain tapauksissa vähentyneen, toisissa tapauksissa jopa lisääntyneen.

Saatavuus: Lataa sähköisessä muodossa.

Julkaisu on osa SaferGloben hanketta Ihmisoikeudet ja oikeusvaltiokehitys EU:n asevientipolitiikassa.

EU-maiden asevienti ja ihmisoikeudet viennin kohdemaissa 2003–2018 / Sarja: Policy Brief / Numero: 1/2020 / Tekijä(t): Kari Paasonen & Timmy Trümpler.  Julkaisija: SaferGlobe / Julkaisuvuosi: 2020 / Sivuja: 4 / Ulkoasu: A4, väri / ISBN: 978-952-6679-29-7 (painettu), 978-952-6679-30-3 (pdf).