Suomi ja EU:n maanpuolustuksen yhteiset resurssit

SaferGlobe Finland
Julkaisutiedote 19.12.2012

Suomi on perinteisesti tuottanut tarvitsemansa sotilaalliset resurssit itse, mutta maailman keskinäisriippuvuuden kasvaessa yhä suurempi osa resursseista tuotetaan yhteistyössä muiden valtioiden kanssa. SaferGlobe Finlandin tänään julkaisemassa taustapaperissa (Suomi ja Euroopan unionin puolustuksen yhteiset resurssit, 12 sivua) tarkastellaan Suomen puolustuksessa tarvittavia resursseja ja Euroopan unionin merkitystä niiden tarjoajana.

Maanpuolustuksen resurssien tuottamiseen yhdessä on vaikuttanut niin taloudelliset realiteetit, sotilaallisen yhteistyön lisääntyminen kuin tarvittavien resurssien muuttuminen. Erityisesti materiaalisissa resursseissa sotilaiden, kulkuneuvojen ja asemateriaalin rinnalle on noussut kyky ylläpitää yhteiskunnan toimintaa ja taloudellisia voimavaroja kriisiaikoina. Siinä tarvittavat resurssit ovat monissa Länsi-Euroopan maissa melko samanlaisia.

EU:ssa resurssien tuotantoa ollaan parhaillaan muotoilemassa ja se tulee vaikuttamaan myös Suomen maanpuolustukseen. EU:ssa resurssien kehittämistä koordinoimaan on perustettu Euroopan puolustusvirasto EDA. Se toimii jäsenvaltioiden välisen päätöksenteon pohjalta, mutta sen ohella unionin ulkosuhdehallinnolle kaavaillaan omaa roolia resurssien tuotannossa. Resurssien tuottaminen yhdessä vaikuttaa siihen osallistuvien valtioihin maanpuolustukseen ja sitoo niitä yhteensopivaan sekä tarjolla oleviin resursseihin.

Lataa ja lue julkaisu