SaferGlobe antoi lausunnon sisäministeriölle sisäisen turvallisuuden selonteon kehittämisestä

SaferGlobe antoi asiantuntijalausunnon sisäministeriölle sisäisen turvallisuuden selonteon kehittämislinjauksista. Lausunnossa vastattiin siihen, millaisia poliittisia päätöksiä tulisi tehdä, jotta Suomi olisi entistä turvallisempi tai vähintään yhtä turvallinen maa tulevaisuudessa, ja miten lausunnossa esitetyt päätökset tai linjaukset edistäisivät sisäistä turvallisuutta. SaferGloben lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

SaferGlobe toteaa, että tulevaisuudessa sisäisen turvallisuuden uhat tulevat olemaan entistä monitahoisempia ja vaativat yksilöidympiä, joustavampia ja ketterämpiä ratkaisuja. Lausunnossa korostetaan neljän pääteeman ottamista poliittisen päätöksenteon keskiöön: ennaltaehkäisy ja pitkälinjaisuus, asiakaslähtöisyys ja siiloutumisen purkaminen, kompleksisiin tilanteisiin varautumisen jalkauttaminen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ja avoimuus uudelle. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden sekä turvallisuustoimijoiden ja sosiaalipalveluiden tuottajien välille jääviin katvealueisiin. Lisäksi turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyyn tarvitaan entistä laajemmin toimijoita, mikä vaatii osaltaan uudenlaista resurssointia.