SaferGlobelta uusi raportti asekkauppasopimuksen universalisaatiosta

SaferGloben uusin asekauppasopimusta (Arms Trade Treaty, ATT) käsittelevä raportti keskittyy pohtimaan sopimuksen universalisaatioon liittyviä ongelmia: miksi lähes 40 maata on allekirjoittanut sopimuksen, mutta ei ole vielä liittynyt siihen? Miten sopimuksen laajenemispyrkimyksiä voitaisiin tehokkaammin edistää? Raportti julkaistaan tänään Genevessä YK:n alaisen kolmannen osapuolikokouksen yhteydessä.

Asekauppasopimukseen oli syyskuuhun 2017 mennessä liittynyt 92 YK:n jäsenvaltiota. Lisäksi on joukko maita, jotka parhaillaan työstävät kansallisia toimiaan liittyäkseen siihen mahdollisimman pian.

Merkittävimpiä allekirjoittajamaiden liittymistä hidastavia tekijöitä ovat tutkimuksen mukaan turvallisuuspoliittiset tekijät, puutteelliset tiedot valvonnan tärkeydestä ja vaadituista järjestelmistä, ongelmat tiedonkulussa, sisäpoliittisten tekijöiden ja prosessien aiheuttamat haasteet sekä puolustusteollisuuden ilmaisema huoli kaupan valvonnan lisäämisen mahdollisesti mukanaan tuomista rajoitteista.

Raportissa esitellään joukko ehdotuksia, joita maat itse tai kansainvälinen yhteisö voisivat käyttää tukemaan ATT:n universalisaatiota.

Julkaisu on rahoitettu ulkoasiainministeriön tuella.

Siiry lukemaan raporttia tästä.