SaferGlobe antoi puolustusvaliokunnalle lausunnon aseviennistä

Eduskunnan puolustusvaliokunta pyysi SaferGlobelta asiantuntijalausuntoa koskien puolustusministeriön raporttia puolustustarvikkeiden viennistä vuonna 2019. Puolustusvaliokunta on kokoontunut tänään ja käsitellyt asiaa. SaferGloben lausunto on luettavissa täällä.

Lausunnossaan SaferGlobe toteaa tietoja sotatuotteiden eli puolustustarvikkeiden viennistä olevan saatavilla verraten hyvin. Vuoden 2019 raportti sisälsi myös ensimmäistä kertaa teidot myönteisistä ja kielteisistä ennakkolausunnoista, joita viranomaiset ovat antaneet sotatuotteiden vientiluvista. Suomi voisi kuitenkin kehittää aseviennin raportoinnin läpinäkyvyyttä. Sotatuotteiden vientiraporttiin voisi esimerkiksi sisällyttää tiedot kielteisistä lupapäätöksistä sekä niiden syistä. Suurimpia ongelmia on kuitenkin, että nykyisellään kokonaiskuvaa aseviennistä on vaikea saada, koska vastuuviranomaisia on niin monia. Siviiliaseiden vastuuviranomaisena toimiva poliisihallitus ei ole pystynyt toimittamaan tilastoa siviiliaseiden vientiluvista, kun SaferGlobe on sitä tietopyynnöllä kysynyt.

Artikkelin kuva: Jarmo Pykälä