SaferGloben Maria Mekri siviilikriisinhallinnan erikoisjulkaisussa: rauhanalan ekosysteemi kaipaa vahventamista

Kriisinhallintakeskus CMC Finlandin toimittama siviilikriisinhallinnan erikoisjulkaisu 2021 on julkaistu. SaferGloben toiminnanjohtaja Maria Mekri kirjoittaa julkaisussa suomalaisen rauhanalan ekosysteemin vahventamisen ja laajentamisen tarpeesta. Mekrin mukaan rauhanalan haasteina ovat etenkin kokemukseen perustuvan innovaatiotoiminnan ja kehittämisen puute sekä urakuilujen yleisyys. Rauhanalalle onkin tyypillistä aivovienti, alanvaihdot ja työpaikkojen vähäinen määrä suhteessa työtä hakeviin. Ongelmien ratkaiseminen ja työpaikkojen lisääminen vaativat sekä rahoituksen että ansaintalogiikan luomista rauhanalan innovaatio- ja kehittämistoimintaan. Laajempi ja vahvempi rauhanalan ekosysteemi tukisi kaikkia toimijoita ja mahdollistaisi Suomen paremman aseman kansainvälisillä kentillä.

Mekrin teksti on luettavissa pdf-muodossa tästä ja siviilikriisinhallinnan erikoisjulkaisu 2021 löytyy kokonaisuudessaan täältä.