Kyberturvallisuus Euroopan Unionissa

SaferGloben uudessa Policy Briefiessä käsitellään Kyberturvallisuutta Euroopan Unionissa.

· Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus on läpileikkaava teema Euroopan unionin turvallisuusunionistrategiassa.

· Digitalisaation edetessä yhteiskunnat ovat tulleet yhä riippuvaisemmiksi kriittiseksi määritellyistä infrastruktuureista, kuten toimivista tietoliikenneyhteyksistä ja digitaalista palveluista, oikeasta ja ajanmukaisesta tiedosta sekä yksilöiden digiosaamisesta.

· EU:n tavoite on varmistaa maailmanlaajuinen ja avoin internet, jossa eurooppalaisten turvallisuutta ja perusoikeuksia ja -vapauksia voidaan tehokkaasti suojella niihin kohdistuvilta riskeiltä. Lähde: EU:n kyberturvallisuusstrategia digitaaliselle vuosikymmenelle (2020, 5)