EU:n siviilikriisinhallinnassa suomalaisiin luotetaan

SaferGlobe Finland
Julkaisutiedote 12.9.2013

EU:N SIVIILIKRIISINHALLINNASSA SUOMALAISIIN LUOTETAAN

EU:n siviilikriisinhallinnan suurimmat vahvuudet ovat suomalaisasiantuntijoiden mielestä osaava henkilöstö ja kyky rakentaa luottamussuhde konfliktialueen eri osapuoliin. Tiedot käyvät ilmi SaferGlobe Finlandin tänään julkaistavasta selvityksestä. Kysely kartoitti EU:n siviilikriisinhallinnan vahvuuksia ja suomalaisten tuomaa lisäarvoa. Vastanneet suomalaisasiantuntijat olivat työskennelleet EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioissa sekä niitä valmistelevissa tehtävissä.

Suomalaisasiantuntijat liittivät suomalaisuuteen erityisesti mielikuvia puolueettomuudesta ja diplomaattisuudesta. Heidän mukaansa nämä ominaisuudet koskivat sekä suomalaisten osaamista että muiden käsityksiä suomalaisista. Vastaajat kritisoivat myös EU:n siviilikriisinhallinnan byrokratiaa. Siitä huolimatta enemmistö heistä katsoi operaatioiden saavuttaneen tavoitteitaan.

Julkaisu on toteutettu Ulkoasiainministeriön myöntämällä valtionavustuksella Eurooppatiedottamista varten.

Lataa ja lue selvitys