Ajankohtaista

Are the unhappy unemployed to blame for unrest? Scrutinising participation in the Arab Spring uprisings

Työttömyyttä on pidetty keskeisenä tekijänä sekä niin kutsutun arabikevään että yleisemmin protestien, kapinoiden ja sisällissotien taustalla. Empiirinen näyttö tästä oletetusta yhteydestä työttömyyden ja poliittisen epävakauden välillä on kuitenkin vähäistä ja ristiriitaista. Tämä artikkeli pyrkii täyttämään tätä aukkoa. Lisäksi kyseessä on ensimmäinen tutkimus, joka keskittyy työttömyyden rooliin arabikevään tapauksessa. Tutkimus perustuu regressioanalyysiin sekä useisiin kyselyaineistoihin. Tulokset […]

Lue lisää

Tallenne EU turvallisuustoimijana -tilaisuudesta katsottavissa

SaferGlobe järjesti ”EU turvallisuustoimijana nyt ja tulevaisuudessa” -hankkeen osana keskustelutilaisuuden aiheesta Eurooppasalissa 26.11.2019. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa alta tai osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=Fj5qF2G_0D4 Paneelissa keskustelivat ulkoministeriön vieraileva asiantuntija Anna-Kaisa Hiltunen, Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Tommi Koivula, SaferGloben tutkija ja Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen sekä EU:n turvallisuuden tutkimuksen instituutin (EUISS) analyytikko Sinikukka Saari. Tilaisuuden avasi SaferGloben hallituksen puheenjohtaja Kari […]

Lue lisää

Miten EU voisi parhaiten ylläpitää kansalaisten luottamusta unionin toimintaan, tutkija Johannes Lehtinen?

Johannes Lehtinen Tutkija, SaferGlobe, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto SaferGloben julkaisemassa kirjoitussarjassa EU:n ja turvallisuuden asiantuntijat esittävät toisilleen viisi unioniin ja turvallisuuteen liittyvää kysymystä ja vastaavat niihin. 1. Mainitse kolme keskeistä Euroopan unionia ja sen jäsenmaita uhkaavaa asiaa seuraavien viiden vuoden aikana. Tärkein ja vakavin uhka Euroopan unionille, sen jäsenmaille ja koko ihmiskunnalle on ilmastonmuutos. Tämä on […]

Lue lisää

Näetkö Kiinan nousun globaaliksi toimijaksi turvallisuusuhkana EU-maille, dosentti Hanna Ojanen?

Hanna Ojanen dosentti, Helsingin yliopisto ja Maanpuolustuskorkeakoulu SaferGloben julkaisemassa kirjoitussarjassa EU:n ja turvallisuuden asiantuntijat esittävät toisilleen viisi unioniin ja turvallisuuteen liittyvää kysymystä ja vastaavat niihin. 1. Mitkä ovat mielestäsi kolme kaikkein keskeisintä turvallisuuteen liittyvää uhkakuvaa EU:lle? Onko EU tunnistanut nämä uhkakuvat ja ottanut ne politiikassaan riittävällä tavalla huomioon? Yksi keskeinen ja selkeästi tunnistettu uhkatyyppi ovat […]

Lue lisää

Mitä EU:n kehittyminen puolustusunioniksi voisi käytännössä tarkoittaa, apulaisprofessori Tommi Koivula?

Tommi Koivula apulaisprofessori, Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitos SaferGloben julkaisemassa kirjoitussarjassa EU:n ja turvallisuuden asiantuntijat esittävät toisilleen viisi unioniin ja turvallisuuteen liittyvää kysymystä ja vastaavat niihin. 1. Oikeusvaltioperiaate on yksi EU:n perusarvoista. Sen rapautumisesta EU:n sisällä on viime vuosina puhuttu paljon. Voiko oikeusvaltioperiaatteen heikentymisestä tulla uhka sisäiselle turvallisuudelle? Oikeusvaltioperiaatteen ydinajatus on, että yhteiskunnan ylimpien toimielinten valtasuhteiden ja […]

Lue lisää

EU turvallisuustoimijana nyt ja tulevaisuudessa -tilaisuus 26.11.2019

Rauhan ja turvallisuuden ajatushautomo SaferGlobe järjestää keskustelutilaisuuden Euroopan unionista turvallisuustoimijana. Vuonna 2012 EU vastaanotti Nobelin rauhanpalkinnon muun muassa rauhan, sovittelun, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisestä Euroopassa. Huomion keskipisteeseen ovat kuitenkin nousseet monenlaiset uudet turvallisuusuhkat, kuten ilmastonmuutos, informaatiovaikuttaminen, talouskriisit, järjestäytynyt rikollisuus ja kehityskulut EU:n lähialueilla, erityisesti Syyriassa ja Jemenissä. Mikä uhkaa turvallisuutta Euroopan unionissa nyt, entä tulevaisuudessa? […]

Lue lisää

Millaisia turvallisuuspoliittisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on EU:lle, asiantuntija Anna-Kaisa Hiltunen?

Anna-Kaisa Hiltunen vieraileva asiantuntija, ulkoministeriö, suunnittelu- ja tutkimusyksikkö SaferGloben julkaisemassa kirjoitussarjassa EU:n ja turvallisuuden asiantuntijat esittävät toisilleen viisi unioniin ja turvallisuuteen liittyvää kysymystä ja vastaavat niihin. 1. Euroopan unionin arvioidaan kohtaavan tulevaisuudessa monia erilaisia turvallisuusuhkia. Mitä pidät merkittävimpinä turvallisuusuhkina EU:lle? EU kohtaa sisäisten uhkien ohella uhkia yhtäältä ulkoa. Perinteisinä pidettyjen uhkien, kuten lähialueiden epävakauden ja […]

Lue lisää

Vuoden 2018 asevientitiedot lisätty asevalvontaraporttiin

SaferGlobe on lisännyt julkaisemaansa asevalvontaraporttiin uusimmat asevientitiedot. Lisätyt tiedot kattavat vuoden 2018 toteuneen sotatuoteviennin ja siviiliaseviennin sekä tiedot vuonna 2018 myönnetyistä sotatuotteiden ja kaksikäyttötuotteiden vientiluvista. SaferGloben asevalvontaraportti löytyy osoitteesta www.armscontrol.saferglobe.fi. SaferGloben lehdistötiedote uusien tietojen julkaisusta on luettavissa täältä.  

Lue lisää

Miten Suomi voisi puheenjohtajakaudellaan edistää EU:n sisäistä turvallisuutta, analyytikko Sinikukka Saari?

Sinikukka Saari analyytikko, EU:n turvallisuuden tutkimuksen instituutti (EU Institute for Security Studies) SaferGloben julkaisemassa kirjoitussarjassa EU:n ja turvallisuuden asiantuntijat esittävät toisilleen viisi unioniin ja turvallisuuteen liittyvää kysymystä ja vastaavat niihin. 1. Uuden komission myötä EU saa myös uuden ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan. Millainen tehtävä on kyseessä? Korkea edustaja johtaa ulkosuhdehallintoa, jolla on yli 140 […]

Lue lisää

Blogissa uusi kirjoitus EU:n asekaupasta Jemenin sotaa käyviin maihin

Tänään julkaistu SaferGloben asiantuntija Ronja Karkisen blogiteksti käsittelee sitä, miten EU on vienyt aseita Jemenissä sotaa käyviin maihin huolimatta unionia sitovasta aseviennin yhteisestä kannasta. Kirjoituksessaan Karkinen esittää, että mikäli yhteisen kannan vaikuttavuutta haluttaisiin parantaa, sen viimekätinen valvonta voitaisiin siirtää EU-tasolle. Kirjoitus on luettavissa täällä.

Lue lisää