Hallitus

Tanja Tamminen

Hallituksen puheenjohtaja

Tanja Tamminen, valtiotieteen tohtori Pariisin Sciences Po’sta, on Itä-Euroopan ja Kaakkois-Euroopan alueasiantuntija. Hän väitteli tohtoriksi keväällä 2009 ja käsitteli väitöskirjassaan mm. EU:n laajentumispolitiikan sekä turvallisuuspolitiikan kysymyksiä Balkanilla. Tamminen on Turun yliopiston Poliittisen historian dosentti erityisalanaan Euroopan turvallisuuskysymykset. Hän on mm. johtanut jäätyneitä konflikteja tutkivaa ryhmää Saksan Itä- ja Kaakkois-Euroopan tutkimusinstituutissa (Leibniz-Institute for East and Southeast European Studies) Regensburgissa. Tamminen on työskennellyt kolme kertaa EU:n siviilikriisinhallintamissioilla, mm. EU:n neuvoa-antavassa operaatiossa Ukrainassa (EUAM Ukraine) hän toimi suunnittelu, koordinaatio- ja yhteistyöosaston päällikkönä ja EU:n Kosovon missiolla (EULEX Kosovo) poliittisena neuvonantajana. Hän on toiminut myös asiantuntijatehtävissä Suomen ulkoministeriössä ja Ulkopoliittisessa instituutissa, sekä kehittänyt Suomen kontekstiin sopivia korruptioindikaattoreita Poliisiammattikorkeakoululla. Tamminen on RIOC ryn hallituksen puheenjohtaja, ja entinen TI Suomen vara-puheenjohtaja. Hän on käsitellyt julkaisuissaan järjestäytyneen rikollisuuden lisäksi mm. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä sekä Balkanin politiikkaa. Tällä hetkellä Tamminen vetää Brysselissä EU-rahotteista hanketta EU4Dialogue: Supporting Understanding Between Conflict Parties.

Helka Lamminkoski

Hallituksen varapuheenjohtaja

Helka Lamminkoski työskentelee konsulttina asiantuntijayritys Finnish Consulting Group Oy:ssä, ja on osallistunut useisiin arviointi- ja selvityshankkeisiin sekä strategiakonsultaatioihin. Helkalla on rauhan- ja konfliktintutkimuksen maisterin tutkinto Lontoon yliopiston School of Oriental and African Studies (SOAS) -yliopistosta, ja alempi korkeakoulututkinto Uumajan yliopistosta, erikoistuen kansainväliseen kriisin- ja konfliktinhallintaan. Helka on työskennellyt erilaisissa kansalaisjärjestöjen ja valtion hallinnon tehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

Mirva Salminen

Hallituksen jäsen

Mirva Salminen on yhteiskuntatieteiden tohtori Lapin yliopistosta. Salminen työskentelee yhteiskuntaturvallisuuden yliopistonlehtorina Norjan arktisessa yliopistossa (UiT) Tromssassa. Salmisella on yli kymmenen vuoden kokemus turvallisuus- ja kyberturvallisuustutkimuksesta niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla. Hän on yhteiskirjoittanut tai toimittanut aiheesta neljä kirjaa sekä julkaissut yli kaksikymmentä artikkelia, kirjan lukua tai raporttia.Ennen nykyistä tehtäväänsä Salminen on työskennellyt tutkijana / asiantuntijana turvallisuuteen liittyvissä projekteissa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

SaferGloben toiminnassa Salminen on ollut mukana vuodesta 2010 lähtien. Hallituksen jäseneksi hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. SaferGloben projekteista Salminen on ollut vahvimmin mukana IECEU-hankkeessa kehittämässä tutkimusviitekehystä Euroopan Unionin kriisinhallinnan kyvykkyyksien vertailemiseksi.

Timmy Trumpler

Hallituksen jäsen

Sannimari Veini

Hallituksen jäsen

Sannimari Veini on asevalvontaan ja aseistariisuntaan, erityisesti kemiallisten ja biologisten aseiden sääntelyyn erikoistunut väitöskirjatutkija Justus Liebig University Giessenissä Saksassa. Sannimari toimii lisäksi Associated researcher -roolissa Frankfurtin Peace Research Instituutissa sekä CBWNet-projektissa. Sannimari valmistui oikeustieteen maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2021 ja keskittyi opinnoissaan erityisesti kansainväliseen rikosoikeuteen ja kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen monipuolistaen tutkintoaan myös poliittisen historian ja valtio-opin opinnoilla. Sannimari toimii lisäksi The Ulkopolitist verkkojulkaisun toimituskunnassa ja on aiemmin ollut mukana muun muassa Suomen YK-nuorten hallituksessa ja opiskeluaikoinaan hoitanut erilaisia luottamustehtäviä ainejärjestössään sekä ylioppilaskunnassaan.

Jyri Wuorisalo

Hallituksen jäsen

Jyri Wuorisalo toimii inhimillisen turvallisuuden asiantuntijana ja verkostokoordinaattorina kansallisessa Human Security Finland -verkostossa. Verkosto edistää yritysten osallistumista kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden rakentamiseen kehitysmaissa ja kriisialueilla. Human Security Finland verkottaa yrityksiä, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, järjestöjä ja viranomaisia yhteistyöhön kriisiliiketoiminnan palvelujen kehittämiseksi. Wuorisalo on toiminut sekä yrittäjänä että yrityskehittäjänä kriisiliiketoiminnan saralla lähes 20 vuotta. EU palkitsi Human Security Finland -verkoston eurooppalaisen yrittäjyyden edistämispalkinnolla syksyllä 2016.

Johannes Puukki

Hallituksen varajäsen

Johannes Puukki on suomalainen diplomaatti. Puukki työskentelee tällä hetkellä Venäjällä Pietarin-pääkonsulaatin Petroskoin-toimipisteen päällikkönä. Puukki on istunut SaferGloben hallituksessa varsinaisena jäsenenä ja nyttemmin varajäsenenä vuodesta 2018. Ennen nykyisiä tehtäviään Petroskoissa Puukki työskenteli ulkoministeriön kehityspoliittisella osastolla kestävän kehityksen vastuuvirkamiehenä. Ennen diplomaatin uraa Puukki työskenteli mm. ihmisoikeustarkkailijana Palestiinassa ja muuttoliikekysymysten parissa Maahanmuuttovirastossa Helsingissä sekä EU:n turvapaikka-asioiden tukiviraston erityisasiantuntijana Ateenassa. Puukki on valmistunut Maastrichtin yliopistosta oikeustieteen maisterin tutkintoon (LL.M) vuonna 2015.

Sanna Olli

Hallituksen varajäsen